Esquerra Unida reclama un plenari que “aprofite per donar solució als problemes dels ciutadans”

  • Miquel Lorente: ” és indecent que cada sessió coste 6.000 euros i no es busquen solucions al que reclamen els veïns”

Després de l’últim Ple celebrat divendres passat, per al Grup municipal d’Esquerra Unida hi ha una clara conclusió “el Ple de l’Ajuntament de Xàtiva ha de passar a ser el lloc on s’afronten els problemes de la ciutat i on es busquen solucions. No és tan difícil que la política s’ocupe dels problemes que afecten a la ciutadania”, va afirmar Lorente.

En aquest sentit, el portaveu del grup municipal denunciava que “el Partit Popular restringeix els temes a tractar en els plens a allò que considera convenient i apropiat ja que ha embolicat la normativa per a prohibir que es plantegen assumptes i qüestions en què la seua actuació siga oberta al debat”. Així va ser assenyalat en la proposta de resolució presentada per aquest partit que automàticament va ser rebutjada per l’equip de govern del Partit Popular, “com és habitual”.

En els últims tres anys els regidors d’EU han presentat 80 mocions. D’aquestes, el PP va prohibir que 23 foren exposades entre elles la necessitat d’articular mesures per evitar l’exili juvenil, mentre que va rebutjar més de la meitat de les quals van aconseguir ser tractades.

“La mordassa posada als grups de l’oposició, s’estén també a la resta de la ciutadania, ja que aquesta no pot intervenir en els Plens, per a suggerir o proposar. A diferència d’altres localitats on els veïns i veïnes tenen dret a fer sentir la seua veu allí on es prenen les decisions que els afecten i en clar incompliment de la Carta de Participació Ciutadana de Xàtiva que reconeix aquest dret”, afirmen des de la formació.

Per aquest motiu es reclamen unes sessions plenàries que haurien de servir “per a afrontar els gravíssims problemes que té la ciutat en matèria de finançament amb un deute que ens empobreix a tots, en relació a les retallades en els serveis municipals, facilitant iniciatives per a fomentar l’ocupació digna, només serveixen per a donar compte de decisions que han estat assumides pel PP en solitari. Tots son convidats de pedra en el soterrament de la democràcia”.

Esquerra Unida de Xàtiva és conscient que allí no estan representats els interessos de les persones que viuen en la ciutat perquè s’han pervertit els instruments de la democràcia. Com porta fent tota la legislatura va a continuar fent les seues propostes i realitzant la funció de fiscalització que la llei li atorga, però sense renunciar a la denúncia raonada i amb la plena seguretat que és en el carrer, amb les persones, les associacions i entitats, amb la ciutadania activa i responsable on es poden trobar les solucions i els recursos per a canviar la societat.