EU presenta una proposta d’esmena a les bases dels minijobs de Rus

Segons el portaveu municipal d’EU, Miquel Lorente, el Pla d’Incentivació Econòmica “de cap manera dona solució de forma estable al problema de la desocupació en la ciutat, sinó que són un pegot per a donar solució a situacions extremes que s’estan vivint en les famílies de forma cada vegada més freqüent”.  Per a la formació d’esquerres “el que caldria demanar a un govern municipal responsable és que després d’un estudi rigorós de la situació del mercat laboral, de les necessitats i manques existents, dissenyara polítiques d’ocupació a curt i mig termini, donant així solucions estables i amb projecció de futur”.

Per altra banda, la valoració que des d’EU es fa dels llocs oferits (peons de jardineria i pintura)  és que no són els més idonis per a donar resposta a necessitats bàsiques que la població està patint com a conseqüència de les retallades en els serveis socials. Per açò EU proposa que “s’oferisquen també llocs de treball encaminats a l’assistència de les persones majors i depenents o a l’atenció a la joventut i la infància desenvolupant tasques de cura o de suport com l’obertura de biblioteques, suport a tasques extraescolars en els col·legis,etc”.

Segons Lorente “aquesta seria una forma també d’obrir el perfil professional sol·licitat de manera que fóra accessible a la majoria de persones en desocupació d’aquesta ciutat, que no cal oblidar que són dones. Aquestes no tenen massa possibilitats d’accedir a una d’aquestes contractacions ja que no és freqüent que posseïsquen l’experiència prèvia en aquest tipus de tasques que se sol·licita”. A més EU ha recordat que “les persones joves que són també quasi el 20 % del total que cerca ocupació en aquesta ciutat, tampoc compten amb massa possibilitats ja que s’enfronten en el barem proposat a una discriminació clarament negativa”.