EU Xàtiva afirma que el nou canal d’aigua fa baixar la pressió en la ciutat

  • Lorente “la baixada de la pressió de l’aigua, causa greus problemes als veïns, i ens indica que l’obra no ha eixit bé”

Una de les actuacions més important que havia de fer l’equip de govern, en quant al subminstrament de l’aigua potable, ha acabat en fracàs, a la vista dels resultats. Segons el grup municipal d’EU  en l’Ajuntament de Xàtiva “l’actuació en el canal d’aigua municipal que s’havia programat per a la segona quinzena de febrer està donant els primers resultats i estan sent negatius. De fet, en estos moments són múltiples les queixes i denúncies públiques que s’estan fent per la caiguda de la pressió de l’aigua en les vivendes de alguns barris de la  ciutat”. En qualsevol cas, per a Miquel Lorente, portaveu d’EU “després de les obres de millora del canal, la pressió és menor amb les conseqüents molèsties per al veïnat. Per això, anem a demanar les explicacions pertinents al regidor Perigüell, responsable de l’àrea d’aigües”.  Segons EU “els veins del barris afectats mereixen  una explicació pública dels responsables municipals que si no dona el regidor responsable, reclamarem nosaltres” . Per a la formació d’esquerres “seria una molt mala notícia que la deficient gestió de l’equip de govern haja suposat un empitjorament en la qualitat de la pressió, dels 10.000 metres cúbics que necessita la ciutat cada dia per garantir el subministrament d’aigua a totes les cases”.

En aquest sentit, cal recordar que en l’actualitat Xàtiva rep el subministrament d’aigua potable des de dos punts diferents; un des del Bellveret, en la costa del Castell, on es recull l’aigua provinent de Bellús i un segon punt és el dipòsit de la Bola que rep l’aigua del riu Santes de l’Alcúdia. Ambdós punts subministren l’aigua potable al conjunt de la ciutat. Tanmateix, les conduccions de l’aigua han estat fortament deteriorades en els darrers anys, fins i tot amb perill de tall de subministrament total en important zones de la ciutat. Una de les zones on la canalització estava més deteriorada era la zona de l’Avinguda de Selgas Tovar, on les obres de sanejament varen començar el passat mes de desembre allargant-se i ocasionant importants molèsties.

Finalment Lorente ha advertit que “anem indagar en els motius reals que estan provocant aquesta situació perquè la pressió almenys torne a la situació anterior sense suposar cap despesa més, ni cap molèstia per a la ciutadania”.