La Casa de la Cultura presenta ‘Ciudadanía mediática’

Aquesta vesprada tindrà lloc la presentació del llibre ‘Ciudadanía mediàtica. Una mirada educativa’, de Vicent Gozálvez. La introducció serà a càrrec d’Enriqueta García i l’acte començarà a les 20 hores.

llibre CIUTAD MEDLa forta presència dels mitjans de comunicació en les societats actuals exigeix la necessitat de comptar amb ciutadans cada vegada més competents i actius. De fet, la importància de la educció mediàtica és ja una realitat inqüestionable a nivell internacional i una prioritat per a organismes com el Consell d’Europa, el Parlament Europeu, l’ONU o la UNESCO. Com educar en el consum responsable dels mitjans o en l’actitud intel·ligent frene a tants missatges persuasius? És possible alfabetitzar en les noves tecnologies i al seu torn educar en un ús cívic i solidari de les mateixes? Com contribuir a la formació d’una opinió pública deliberativa? I sobretot, quin és el fonament filosòfic i pedagògic de tot açò?

Aquest llibre tracta de respondre a alguns dels desafiaments educatius i ètics plantejats per les nostres societats hipercomunicades i globalitzades. Societats en les quals una ciutadania emergent cerca ser protagonista de la seua destinació, no solament en el jurídic, polític, social o econòmic, sinó també en el mediàtic: una ciutadania crítica, profundament democràtica, preparada per a viure de la millor manera en aqueixa “societat del coneixement” en la qual estem immersos. Els mitjans són, al cap i a la fi, una oportunitat magnífica per a la renovació pedagògica i una ocasió inigualable per a la formació de la ciutadania global davant reptes cada vegada més globals.