La Casa de les Dones ja és una realitat

  • Oferirà serveis i recursos específics adreçats a les dones i a les víctimes de violència de gènere

La ciutat de Xàtiva celebrava ahir a la vesprada la inauguració de la Casa de les Dones “la Ferroviària”, un nou espai municipal que té la vocació d’esdevenir un punt de trobada i la seu dels serveis i recursos específics i especialitzats adreçats a les dones, a més de seu del Consell de les Dones per la Igualtat. “Des de l’Ajuntament hem volgut fer en aquesta legislatura un pas endavant en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat en matèria d’empoderament, de formació i de suport a les dones que pateixen violència, de prevenció i d’educació en valors”, explicava la regidora de la Dona i Igualtat Cesca Chapí.

De les diverses actuacions realitzades destaquen l’aprovació del primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Xàtiva, l’aprovació dels nous Estatus del Consell de les Dones i la posada en marxa de l’Escola d’Empoderament.

Entre els serveis que oferirà la Casa de les Dones es troben serveis d’atenció a les dones com el Servei de Polítiques de Gènere, Informació i orientació, Atenció psicològica individual, teràpia grupal o Servei d’inserció i ocupació; espais de participació, que albergaran al Consell de les Dones per la Igualtat, a associacions de dones o aquelles que promoguen la igualtat de gènere i un espai didàctic; un espai de treball tècnic, amb el que poder programar i impulsar projectes i actuacions d’igualtat de gènere; i un altre espai de recursos i documentació o una aula TIC.

El Centre comptarà amb una agent d‘igualtat i advocada, amb una psicòloga, personal de suport administratiu, personal de recepció i altres perfils com educadores o treballadores socials.

És important destacar el Servei d’Intervenció especialitzada per a Dones víctimes de violència de gènere, tant de forma presencial com per teleassistència, que és totalment gratuït, així com l’acollida de tot l’associacionisme femení. De fet algunes associacions xativines ja estan presents a la Casa de les Dones, encara que cal recordar que l’espai és obert per a tota la ciutadania.

La inversió per poder remodelar i condicionar aquest espai de trobada per a les dones i la lluita per la igualtat, que compta amb un Reglament de normes d’Ús intern, ha suposat un total d’uns 69.300 euros. S’espera la concessió de subvencions ja sol·licitades que ajuden al finançament d’aquesta inversió.

“La Casa de les Dones pretén ser, no només un servei d’informació i atenció sinó un espai de trobada per a totes les dones del municipi i un punt de referència per a la participació femenina, així com una plataforma d’impuls i continuïtat de les polítiques d’igualtat que s’han vingut desenvolupant fins ara i que es volen seguir impulsant amb la participació de totes les dones del municipi, i també per descomptat dels homes que es vulguen sumar”, afegia la regidora Chapí.