La comunitat de regants de Xàtiva s’oposa a l’abocador de Llanera

Vist el projecte i l’estudi geològic de la ubicació prevista de l’abocador de referència i davant els riscos imminents d’afecció dels aqüífers que alimenten tant les comunitats de regants de la Vega de Xàtiva i la Costera, així com la dotació d’aigües potables de moltíssimes localitats de la zona i la incidència en la salut de milions de persones, aquesta societat “s’oposa totalment a la construcció d’aquesta planta de residus on pretén situar-se. Suposaria un dany permanent i irreversible, tant des del punt de vista ecològic, com de la salut dels ciutadans”.