La Diputació finança 42 obres a La Costera per valor d’1,1 milions d’euros

La Diputació de València finançarà amb un total d’1.135.459,2 milions d’euros la realització de 42 projectes d’obres locals en 20 municipis de La Costera a través del Pla Provincial d’Obres i Serveis 2013.

Els ajuntaments empraran les subvencions que han sol·licitat del PPOS per a la conclusió d’obres ja iniciades o l’execució de noves actuacions, ja que “el pla arreplega la voluntat de l’ajuntament, des de la seua autonomia local, de realitzar els treballs que considere més necessaris per al creixement del seu municipi, però en qualsevol cas, prevalen els serveis bàsics que necessiten les poblacions”, segons el diputat de Cooperació Municipal, Juan José Medina.

Els projectes finançats per la Diputació van des de la repavimentació de carrers, el manteniment i equipament d’edificis municipals, fins a l’adquisició de llums led per a estalviar costos en l’enllumenat públic, que complementen les actuacions promogudes en les poblacions.

El PPOS és el pla inversor anual més important de la Diputació, quant a pressupost, i beneficia a tots els pobles de la província, ja que distribueix de forma equitativa la seua quantia econòmica global, que enguany és de 17 milions d’euros, a tots i cadascun dels municipis de la província de València, segons el seu nombre d’habitants.

 

Obres previstes:

MUNICIPIO

OBRA

SUBVENCIÓN (€)

ALCÚDIA DE CRESPINS Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

39.983,24

ALCÚDIA DE CRESPINS Reparación de viales en Partida Franquet

2.942,05

ALCÚDIA DE CRESPINS Acondicionamiento de la zona ajardinada en la avenida Blasco Ibáñez Mal Rech Centre en la primera fase

24.529,71

BARXETA Mejora en la evacuación de aguas en la calle Genovés junto a la plaza Médico José Miguel Catalá de Barxeta

47.400,00

CANALS Repavimentación y reparación de aceras en diversas calles en la tercera fase

21.964,31

CANALS Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

79.951,69

CERDÀ Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

11.998,97

CERDÀ Cerramiento del pabellón

25.279,03

ESTUBENY Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

11.979,00

ESTUBENY Renovación de aceras y aguas potables en tramos de las calles San Onofre, San Antonio y Plaza de la Era

31.018,00

FONT DE LA FIGUERA Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

23.954,77

FONT DE LA FIGUERA Primera fase de la adecuación del archivo municipal

32.097,45

GRANJA DE LA COSTERA Ampliación y reforma del alumbrado público

6.472,50

GRANJA DE LA COSTERA Reparación y adquisición de contadores de agua potable

6.000,00

GRANJA DE LA COSTERA Adquisición de material y equipamiento para el Ayuntamiento

8.900,00

GRANJA DE LA COSTERA Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

11.979,00

GRANJA DE LA COSTERA Instalación y mejoras en el polideportivo municipal

6.472,50

GENOVÉS Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

23.953,16

GENOVÉS Aplicación de soluciones de eficiencia energética en edificios municipales de Genovés

34.216,84

LLANERA DE RANES Remodelación del cementerio

15.368,85

LLANERA DE RANES Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

23.976,15

LLOSA DE RANES Acondicionamiento y mejora paisajística de los accesos al casco urbano

50.203,56

LLOSA DE RANES Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

23.986,44

LLOCNOU D’EN FENOLLET Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

11.968,11

LLOCNOU D’EN FENOLLET Adecuación de edificios públicos, la piscina municipal y el parque Enric Valor

35.816,89

LLOCNOU DE LA CORONA Acondicionamiento acústico del local social

2.000,00

LLOCNOU DE LA CORONA Instalación de un ascensor en el Ayuntamiento

25.512,00

MOIXENT Obras de urbanización interior en el recinto del polideportivo municipal

56.195,09

MOIXENT Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

23.994,91

MONTESA Mejora de la red de agua potable y alcantarillado en el término municipal de Montesa en la segunda fase

29.589,59

MONTESA Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

19.969,66

NOVETLÈ Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

11.986,87

NOVETLÈ Adquisición de mobiliario urbano (contenedores)

3.872,00

NOVETLÈ Señalización viaria del casco urbano de Novetlè

26.302,13

TORRELLA Mantenimiento y equipamiento de edificios municipales en la tercera fase

33.554,00

VALLADA Reparación del pabellón cubierto municipal

40.389,58

VALLADA Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

23.960,42

ROTGLÀ I CORBERÀ Ampliación del cementerio municipal

45.000,00

VALLÉS Adecuación del edificio Casa de la cultura

21.822,00

VALLÉS Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

11.979,00

XÀTIVA Tercio no subvencionado del PEEAP 2012

119.998,12

XÀTIVA Suministro de bombillas led de sustitución directa

26.921,88