La Diputació invertirà 52.000 euros en restaurar béns d’interès local en la Costera i la Canal

  • Barxeta, Canals, Moixent, Novetlè, Vallada i Xàtiva rebran més de 42.000 euros en ajudes, mentre que Énguera i Navarrés rebran 10.000 euros

La Diputació de València ha aprovat un total de 42.138 euros per a la concessió d’ajudes econòmiques destinades a la restauració del patrimoni moble de sis municipis de La Costera amb la finalitat de recuperar béns mobles de Barxeta, Canals, Moixent, Novetlè, Vallada i Xàtiva.

Barxeta pretén destinar l’ajuda a restaurar els llibres de l’arxiu municipal. Canals repararà el “Salvador Eucarístic” de Vicente López Fontaña. Per la seua banda, els ajuntaments de Novetlè i Vallada restauraran peces del museu etnològic i dos manuscrits del segle VXI, respectivament. Així mateix, l’Ajuntament de Xàtiva repararà una sèrie d’objectes arqueològics i, en última instància, Moixent arreglarà el Sarga Relicari de l’Associació de Campaners.

D’altra banda, l’entitat provincial també ha aprovat un total de 10.000 euros per la restauració de dos béns mobles d’interès local d’Énguera i Navarrés, a la comarca de la Canal de Navarrés.

Énguera pretén destinar l’ajuda a restaurar la imatge del Crist de la parròquia de Sant Miquel Arcàngel. Navarrés, per la seua part, repararà la imatge de Sant Antoni de Pàdua de la parròquia Assumpció de Ntra. Senyora.

Política de suport a la recuperació

El vicepresident primer de la Diputació, Juan José Medina, ha explicat que “les ajudes econòmiques destinades a la restauració del patrimoni moble en els municipis de la província de València van sorgir com a conseqüència, necessitat i complement de les ajudes al patrimoni immoble, en la línia d’ajudes que possibiliten recuperar el ric i variat patrimoni d’interès artístic i valor sentimental que tenim en els nostres pobles”.

“Des de les institucions obrim una via que permetrà donar una resposta adequada a tots els pobles de la província en el manteniment, rehabilitació i recuperació de molts béns mobles emblemàtics”, va destacar Medina.

“Amb aquestes mesures posem en marxa totes les línies d’ajudes als municipis que té establides la Diputació. Una política de suport a la recuperació del nostre ingent patrimoni que tenim els valencians. Durant les anteriors legislatures l’atenció al patrimoni històric artístic tant moble com a immoble han tingut una especial atenció”, va comentar sobre aquest tema el diputat.

Els criteris de valoració s’han basat en el valor artístic de l’obra, en la gravetat del deteriorament patit en la peça, les condicions d’accessibilitat per a l’exposició al públic de la mateixa i les condicions ambientals en la qual romandrà.

Signes d’identitat municipal

Seguidament, Juan José Medina, ha explicat que aquesta línia d’ajudes persegueix, un any més, “treballar per la cultura i els signes d’identitat dels municipis valencians, a més de potenciar els seus atractius com a reclam turístic i, per suma, la seua prosperitat, ajudant a ajuntaments i ciutadans a realitzar la important inversió econòmica que açò suposa i complint així amb la funció bàsica d’aquesta institució: estar al costat de tots i cadascun dels pobles de la província”.