La Diputació manté una aportació de 300.000 euros per a la UNED

La Diputació provincial ha destinat una partida de 300.000 euros per a aquest exercici a la UNED, la universitat que imparteix llicenciatures, diplomatures, nous graus, curs per a majors de 25 i 45 anys i idiomes a distància.

La UNED està molt arrelada en la província de València ja que explica en l’actualitat amb 5 seus (València, Gandia, Xàtiva, Ontinyent i Sagunt) i prop de 10.000 alumnes repartits entre els seus centres.

La passada setmana es va reunir el Consell Rector baix la presidència del vicerector de Centres Antonio Fernández, la diputada d’Educació, Oreto Segura, el director del centre, Javier Paniagua, Elena Bastidas, alcaldessa d’Alzira, i els regidors d’educació Emilio del Bou (València), José Pla (Ontinyent), Mª José Pla (Xàtiva) i el regidor d’Economia i Hisenda de l’ajuntament de Gandia, Guillermo Barber, així com representants d’alumnes, tutors i personal d’administració i serveis adscrits a aquesta universitat pública valenciana.

La Junta Rectora va elevar a votació l’estat financer del centre i l’aprovació del pressupost econòmic per al 2013 que ascendeix a 2.797.163 euros, junt a d’altres temes com el funcionament de l’Escola de Pràctica Jurídica, els cursos d’extensió universitària i cursos d’estiu o els programes de Màster que ofereix en l’actualitat la UNED en la província de València.