La Font de la Figuera presenta l’avanç del projecte del pla general

  • Es pretén reflectir des dels aspectes més generals i amplis fins als més singulars i particulars

L’ajuntament de la Font de la Figuera, en vistes a definir el desenvolupament de la població, està treballant en la participació pública del mateix este últim any. Una iniciativa que ja es va dur a terme en anteriors reunions temàtiques sobre camins i comunicacions .

Tal com ha manifestat l’arquitecte – redactor del Pla General , José Luis Gisbert , “pretenem millorar la qualitat de vida de les i els ciutadans de la Font, amb especial interès per la millora del medi urbà, potenciant el seu disfrutament per als seus habitants i el seu atractiu per a l’incipient turisme rural. Una cosa que només es pot aconseguir integrant les seues opinions en este plantejament”.

Per este motiu, s’ha organitzat una reunió informativa enquadrada en el Pla de Participació Pública del Pla General d’Ordenació Urbana. En esta sessió s’explicaren les línies rectores del pla i les propostes de solució davant els problemes detectats. També s’han reflectit des dels aspectes més generals i amplis fins als més singulars i particulars.

En paraules del president de la Comissió de Promoció Econòmica de la qual depèn l’elaboració i redacció del PGOU de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, “cal fer partícip a totes i tots perquè d’este plantejament dependrà el nostre desenvolupament com a població els propers 15 o 20 anys ” .

El plantejament del PGOU de la Font de la Figuera s’ha desenvolupat des de 2004. “Després d’uns quants anys en què no s’ha avançat prou, cal fer totes les aportacions possibles per definir allò que puga fer de la Font de la Figuera un poble més bonic i molt més habitable. I, a més , fer-ho sense més demores” , va afirmar Muñoz .

Entre les línies de treball que dirigeixen l’equip redactor en la construcció del document de Pla General que regirà el model territorial per als propers 20 anys destaquen , entre altres paràmetres, un equilibri en ordenar la mobilitat urbana a través dels seus carrers , la protecció i potenciació del paisatge del territori vitivinícola , i agrícola en general, i la millora de camins per a l’ús i disfrutament local i turístic. A més , s’intentaran adaptar les condicions de gestió i grandària de les unitats d’execució en sòl urbà al context soci econòmic actual. D’ací la importància de comptar amb la participació ciutadana.