La Generalitat inverteix 1,6 milions en la millora de l’accés principal de Xàtiva

  • La consellera M. José Salvador visita les obres de renovació del paviment des de la A-7 fins a la CV-645 i la construcció d’una glorieta d’entrada al casc urbà

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha destacat el pressupost d’1.589.000 euros que s’està invertint en les obres de millora de la seguretat vial en la CV-58, en els termes de Xàtiva i la Llosa de Ranes. “Suposen un pas més en la campanya de reforços de ferms i renovació de paviments així com d’ordenació, racionalització i pacificació de tràfic per a garantir la seguretat vial en les nostres carreteres i la correcta funcionalitat de les connexions que vertebren el nostre territori”.

Per a la consellera es tracta d’una dels actuacions més potents en matèria d’Obres Públiques que està realitzant la Conselleria i que és prioritària per l’elevat nombre de vehicles que transiten per aquesta via. En aquest sentit, ha afegit que “és necessari prioritzar molt bé les inversions sobretot per les hipoteques que arrosseguem de l’anterior etapa, i les estem dirigint a obres com aquesta de seguretat vial, descongestió del trànsit i, sobretot, anar garantint a poc a poc, la mobilitat sostenible”.

Així mateix agraïa a l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, que l’acompanyava ahir en aquesta visita, el suport per a poder desenvolupar aquest projecte i subratllava “la importància de la col·laboració institucional, en aquest cas, l’autonòmica i la municipal, perquè quan s’uneixen esforços s’aconsegueix un efecte multiplicador en beneficis dels nostres veïns”. A l’acte també va assistir el director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, i el sotssecretari de la Conselleria, Francesc Signes. 

Segons apuntava Salvador, “es tracta d’una important actuació de conservació de carreteres, que el seu objectiu és detenir la degradació dels paviments, augmentar la seua capacitat portant i, al mateix temps, augmentar la textura de la capa de rodadura, de gran importància per a la seguretat de la circulació dels vehicles”.

El ferm, i sobretot la capa de rodadura, constitueix un aspecte crític des del punt de la seguretat vial, i més tractant-se d’un tram viari amb un tràfic tan elevat, i sent unes vies d’accés tan importants per a la ciutat de Xàtiva i la seua àrea d’influència. “Aquestes actuacions en el ferm suposen millorar, d’una manera substancial, l’adherència pneumàtic-paviment, aspecte fonamental en la millora de la seguretat en la conducció, un dels objectius de la conselleria”, matisava.

Unes obres amb millores ambientals

En el reforç del ferm i renovació del paviment d’aquest tram es van a invertir un total d’1.320.000 d’euros i en la mescla de materials s’ha incorporat betum-cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús, “la qual cosa suposa una substancial millora ambiental”, destacava Salvador. També es renovarà la senyalització horitzontal i es reposaran les juntes de dilatació dels passos sobre els barrancs. D’altra banda, en la CV-58 es va a construir una glorieta que descongestionarà el trànsit de la rotonda situada en l’encreuament de la carretera amb la CV-645, i que permetrà una nova alternativa d’entrada al casc urbà de Xàtiva, i aconseguirà, al seu torn, pacificar el trànsit d’entrada al municipi. El pressupost per a aquesta actuació s’ha xifrat en 269.000 euros.

L’alcalde de Xàtiva, per la seua banda, qualificava aquesta obra com un exemple de col·laboració entre administracions i “una dels infraestructures més important per a l’ordenació del trànsit en la nostra ciutat”. Roger Cerdà creu que aquesta “és una importantíssima inversió a la qual se sumarà una altra rotonda prevista en la zona del Camp de Futbol Paquito Coloma”. Segons Cerdà, “aquesta rotonda és fonamental per a connectar els polígons i alliberar de tràfic a la rotonda d’entrada de la ciutat, que suporta una intensitat de més de 26.000 cotxes al dia”. L’alcalde ha informat que en aquesta zona l’Ajuntament escometrà la construcció de quatre passos de zebra elevats per a millorar la seguretat dels vianants

La carretera CV-58 constitueix la via d’accés a les poblacions de Xàtiva i la Llosa de Ranes des de la A-7; és la via d’entrada des d’aquesta mateixa A-7 a les zones industrials i comercials desenvolupades en l’àmbit, i permet a més l’accessibilitat a les parcel·les adjacents a través de les vies i camins de servei.

Amb 4,4 quilòmetres de recorregut en el seu tronc principal i 4.700 metres de vies de servei, és una carretera convencional jalonada per rotondes que presenta una intensitat mitjana diària (IMD) de 16.000 vehicles amb un percentatge de pesats que arriba al 6,2%. Aquesta carretera ha sigut transferida recentment a la Generalitat pel Ministeri de Foment.

D’aquesta manera, l’actuació abasta la totalitat de la carretera CV-58. Es tracta d’un tram de calçada única, amb un carril per sentit, excepte el primer tram, el de connexió amb a l’A-7, on els carrils addicionals fan que la secció augmente fins als 17 metres. El tram presenta una rotonda, travessa un riu i una sèrie de barrancs en el seu recorregut.