La nova Diputació impulsarà menys plans però amb més pressupost i més autonomia per als municipis

  • Jorge Rodríguez afirma que “no anem a fer únicament un canvi de formes, també apostem per un canvi de fons”

El president Jorge Rodríguez anunciava aquesta setmana, en el transcurs d’una trobada informativa amb els mitjans de comunicació valencians, que els pressupostos de 2016 reflectiran la idea de “dotar de més autonomia als municipis, amb menys plans però amb major dotació econòmica” mentre que la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, avançava que es potenciaran les mancomunitats amb majors partides pressupostàries i premiant els projectes que reflectisquen la realitat comarcal.

El president provincial ressaltava que en els pressupostos de 2016 la Diputació tractarà de duplicar l’assistència tècnica als municipis i que “volem més eficiència i eficàcia a l’hora de justificar les inversions, per tant apostem per un menor nombre de plans que donen més autonomia i major dotació econòmica”. De manera que s’eliminen així els plans teledirigits i encotillats que es venien fent fins ara i es permet que siguen els propis municipis els que assenyalen la destinació de les inversions d’acord amb les seues necessitats.

Rodríguez es referia també a Imelsa i afirmava que a través de l’empresa pública, la Diputació apostarà per la promoció econòmica dels municipis mitjançant un pla que permeta millorar polígons i àrees comercials, una cosa que “hauria d’haver fet sempre” posat que l’empresa de la Diputació va nàixer per a la promoció de l’ocupació.

Igualment, tal com explicava Jorge Rodríguez, un altre dels punts forts dels pressupostos del 2016 serà el benestar social. “Volem ajudar els ajuntaments al fet que puguen desenvolupar una crescuda important en les partides destinades a benestar social”.

 

Major suport a les mancomunitats

La vicepresidenta de la corporació, Mª Josep Amigó, destacava, per la seua banda, que el pressupost de la Diputació per a 2016 preveu un major suport a les mancomunitats amb una major dotació econòmica per a aquestes respecte al present exercici, la qual cosa qualificava d’un pas endavant en la transferència de competències a aquestes i als ajuntaments per a “fer comarca”.

A més, recordava que els comptes de la corporació també es caracteritzaran per atendre les múltiples demandes dels alcaldes quant a modernització informàtica dels ajuntaments i que, de fet, s’ha començat a treballar ja en el nou portal de transparència de la institució, en el qual podran estar presentes tots els municipis i que abordarà un altre dels elements clau de la nova gestió en la Diputació: la transparència.

Un altre dels compromisos que assumirà la institució el pròxim any serà amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic mitjançant el Pacte d’Alcaldies, així com el canvi d’adreça en la promoció turística que realitza la Diputació de València a través del seu Patronat de Turisme, amb la finalitat de fer-la”menys clientelar i localitzada, i més de comarques senceres i, fins i tot, més enllà dels límits de la província”, manifestava.

 

S’acaben els amiguismes

Jorge Rodríguez es referia també als primers cent dies de govern de la nova Diputació i esmentava que “hem volgut fomentar la transparència i que la Diputació deixe de fer vergonya. Es necessita resetejar-la i açò ja es plasma en el pressupost. Es van acabar els amiguismes, a la Diputació li toca tractar a tots per igual”.

“En els primers dies de mandat -asseverava el president- ja vaig manifestar que calia realitzar enquestes als alcaldes per a veure què és el que ha de fer la Diputació», ha afirmat el president Rodríguez, qui també ha apuntat que “tenim la disposició de col·laborar amb els ajuntaments ja que creiem en la vertebració territorial a través de les comarques”.

Un altre dels punts a destacar en aquests primers dies, segons el parer del president, és que “s’ha obert la Diputació a alguns col·lectius o persones que anteriorment estaven vetats, com Escola Valenciana o Pep Botifarra”. En aquest sentit, afirmava que “no anem a fer únicament un canvi de formes, també apostem per un canvi de fons, d’ací ve el Pla d’Inversions Sostenibles que s’ha fet a partir de les demandes dels alcaldes”.

“Hi ha una certa imatge de la Diputació que deriva de com ha sigut gestionada, per açò anem a seguir una línia de major cooperació entre administracions, el lògic és que cooperem i no competim entre nosaltres”, manifestava Jorge Rodríguez.

Per al president provincial, el que hauria de ser normal s’ha convertit en notícia, i va posar l’accent a “coordinar recursos perquè arriben a més gent en les millors condicions possibles”.