La planta de transferència de Ròtova gestiona més de 83.000 tones fins al mes d’agost

  • Amb 13.465 tones, agost de 2015 ha sigut el mes amb un major registre de tones de residus transferits a través de la planta, des de la seua obertura al juliol de 2012

La planta de transferència de Ròtova, la infraestructura de COR que s’encarrega de rebre els residus de les comarques de la Costera, la Safor, la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrés, i traslladar-los fins a la planta de tractament i eliminació, ha rebut des de gener fins a agost de 2015 un total de 83.767 tones de residus.
La mitjana mensual d’entrada de residus ha sigut al voltant de 9.300 tones, destaca l’increment de recepció de residus durant l’època estival sobre la resta de mesos, amb 10.500 Tn al juny, 12.621 Tn al juliol i 13.465 Tn a l’agost.

Cal destacar que aquest passat mes d’agost es va registrar el major nombre de tones de residus transferits a la planta des de la seua obertura al juliol de 2012. D’aquesta manera, es van superar les dades d’agost de 2014 (12.765 Tn) quan es va incorporar definitivament la gestió dels residus de la comarca de la Vall d’Albaida. Aquest increment de quasi 1.000 Tn respecte a l’any anterior apunta a una millora de les dades de consum en les comarques del pla zonal si atenem a la generació de residus com a indicador fiable de la fluctuació de l’economia.

Quant a 2014, la planta de transferència va rebre un total de 104.136 Tn de residus procedents de les quatre comarques, encara que cal recordar que la Vall d’Albaida va començar a transferir els seus residus a partir de l’1 d’agost de 2015. Per mesos, els que comprenen el període estival van ser els que major activitat van concentrar en 2014, una tendència que s’ha reproduït en el present exercici, fins al moment.

COR

El Consorci de Residus V5 es va constituir al juliol de 2005 per a gestionar de forma àgil i eficient els residus urbans del Pla Zonal V5. El nou model de gestió de residus impulsat des d’Europa, Espanya i la Comunitat Valenciana, a través dels Planes Zonals, implica que cada àrea geogràfica siga capaç de resoldre per si mateixa el problema dels residus. En aquest marc legal, des de l’1 de juliol de 2012, *COR va assumir les competències legals dels 93 municipis inclosos en aquest Pla Zonal en matèria de transferència, valorització i eliminació dels residus urbans. A partir d’aqueixa data, els ajuntaments del pla Zonal, siguen o no membres consorciats, limiten les seues competències a la recollida i transport fins a la planta de transferència.