L’Ajuntament de Xàtiva assumirà el copagament de les prestacions per dependència

  • L’equip de govern compleix així un dels seus principals compromisos electorals

L’Ajuntament de Xàtiva ha tramitat les ajudes necessàries per atendre la compensació al copagament de les prestacions per dependència de les persones afectades per aquesta problemàtica a la ciutat. En compliment del compromís plasmat en el programa de les passades eleccions municipals, la regidora de Benestar Social, Xelo Angulo ha dut a terme aquesta gestió per tal de cobrir els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2015. De resultes, l’ajuntament es farà càrrec del copagament fins que es faça ferm el compromís del nou govern de la Generalitat, a partir de gener de 2016.

Angulo considera que la valenciana “és l’´última Comunitat Autònoma en aplicació de la llei de la Dependència on els nostres dependents han estat doblement castigats per les polítiques del Partit Popular i ara és l’hora de posar-nos al costat de qui més ens necessita”. Actualment, encara hi ha 9 usuaris pendents d’ajuda per a les prestacions que es veuen afectats per aquesta situació a la ciutat de Xàtiva. Les quantitats econòmiques a què han de fer front oscil·len entre els 60’49 fins els 729€. La regidora ha avançat que l’ajuntament atendrà una ajuda proporcional a la situació de cada usuari, en funció de la disponibilitat econòmica de l’exercici 2015.

En paraules de la titular de Benestar Social, “la problemàtica de la dependència a la Comunitat Valenciana és enorme. Fins que no ha entrat un nou govern progressista a la Generalitat, liderat per un socialista, no ha hagut voluntat política de fer desaparèixer aquest injust copagament”.

La regidora va recordar que el grup parlamentari socialista al Congrés dels Diputats va presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra els articles 35 i 44 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat, que regula el copagament de les prestacions per dependència a la Comunitat Valenciana.