Xàtiva es querellarà contra el contractista, la direcció facultativa i l’arquitecte municipal pels sobrecostos de la Ciutat de l’Esport

  • Es demanarà un préstec de 1’8 milions d’euros per afrontar el pagament dels sobrecostos de l’obra del poliesportiu

En el plenari municipal de l’Ajuntament de Xàtiva de hui es votarà la decisió d’exercir accions penals derivades de l’execució del contracte d’obra pública de la Ciutat de l’Esport. La pretensió es basa en un informe dels serveis jurídics municipals que proposa la reclamació d’accions penals pels sobrecostos de l’obra contra l’arquitecte municipal (aleshores, Antonio Vela), l’empresa contractista (Acciona Infraestructuras, S.A.) i la direcció facultativa de l’obra (IDOM lngeniería y Arquitectura S.A.).

L’informe dels serveis jurídics estableix la reclamació de les responsabilitats “al contractista i a la direcció facultativa, així com a l’Arquitecte Municipal que es va prestar a col·laborar, emetent un informe sabent que el mateix no justificava les actuacions realitzades”. El document senyala la presumpta comissió dels delictes de prevaricació administrativa, falsedat en document públic, estafa i/o apropiació indeguda. A més a més, els serveis jurídics proposen la reclamació de danys i perjudicis.

En relació a aquest assumpte, en la Comissió d’Hisenda de l’Ajuntament, celebrada el passat divendres 22 de març, l’Ajuntament va acordar la concertació d’una operació de préstec per fer front al pagament de la sentència pels sobrecostos de la Ciutat de l’Esport. Aquest préstec tindrà un import de 1.813.372’53 euros, operació que comporta uns interessos de 443.213’66 euros. Els 1’8 milions d’euros s’han de pagar a Acciona el pròxim 30 de juny, com a conseqüència de l’acte del Tribunal Suprem desestimant el recurs de cassació que l’Ajuntament va interposar contra la sentència 224/2016 del TSJCV.

Sobre el particular, l’informe dels serveis jurídics municipals posa de manifest que el sobrecost es va produir “sense autorització de l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Xàtiva i no va ser objecte de cap expedient de modificació de contracte […]. En lloc d’això, es concertaren contractista i direcció facultativa per a dur a terme el seu propòsit d’incrementar el preu del contracte buscant un altre mode de propiciar dit increment”.

Les quantitats que reconeixen les sentències són 375.666’86 euros per obres executades i recollides en un projecte complementari, l’aprovació de les quals per part de l’Ajuntament no consta; 670.021’36 euros, més lVA, per treballs realitzats al marge del projecte original i del modificat, encarregades per la direcció facultativa; 62.549’70 euros, més lVA, corresponents a l’equipament de jocs “pitch & put”, o de golf, instal·lació que actualment no existeix, i 24.124’72 euros, més lVA, en concepte de reparacions executades durant el període de garantia.