L’Ajuntament de Xàtiva posa nom als carrers d’El Mistero

  • El plenari ordinari debatrà hui la relació de noms que rebran els carrers de la urbanització

Hui, el plenari ordinari de l’Ajuntament de Xàtiva debatrà la relació de noms que rebran els carrers de la urbanització El Mistero, en la zona de Bixquert. Els tècnics municipals han elaborat un estudi toponímic de la zona i una investigació històrica, en els quals ha participat el cronista oficial de Xàtiva, Agustí Ventura. Aquest treball d’investigació ha servit de base per a la nova denominació de les vies.

De resultes, els carrers d’El Mistero rebran noms que guarden relació amb la denominació històrica d’aquell indret, arran de l’estudi de les donacions de terres fetes per Jaume I en el “Llibre de Repartiment” a repobladors que s’assentaren en aquesta part del terme municipal.

La mesura dóna resposta a una reivindicació llargament demandada pels residents d’El Mistero, així com pels propietaris de les parcel·les i per l’Associació de Veïns de Bixquert. Amb aquesta nova denominació dels carrers s’espera millorar serveis bàsics com la distribució del correu postal o l’accés efectiu als serveis d’emergència.

Al remat, 5 nous noms de carrer nodriran els registres toponímics de la ciutat. A saber: carrer de la Font Voltada, carrer de Bernard Olomar, carrer de Berenguer d’Àger, carrer dels Ballester Navarresos i carrer del Barranc de Capanda.

D’altra banda, cal ressenyar que el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana, Manuel Alcaraz, visitarà hui l’Ajuntament amb motiu de la signatura de la declaració d’adhesió voluntària al Codi de Bon Govern de la Generalitat per part dels membres de la Corporació Municipal.