L’Ajuntament de Xàtiva presenta una coberta telescòpica per a la piscina del Ciutat de l’Esport

  • L’alcalde Roger Cerdà afirma que “complint amb el manament del DecideiXàtiva, la coberta de la piscina serà una de les grans inversions de la legislatura”

Dimarts al matí, l’Ajuntament de Xàtiva presentava el que ha definit com a “una de les grans inversions de la legislatura”: el projecte per a la coberta de la piscina pública municipal de la Ciutat de l’Esport. La presentació comptava amb les intervencions de l’alcalde de la ciutat, Roger Cerdà, així com amb la del regidor d’Esports, Pedro Aldavero i la dels enginyers responsables del projecte, Javier Segura i Rafael Roldán. Cal recordar que el projecte per a la construcció d’una coberta per a la piscina del Ciutat de l’Esport va resultar ser la proposta més votada per la població en el DecideiXàtiva 2017, amb 1.329 vots sobre un total d’uns 3.300. El pressupost de les obres ascendeix a un total de 952.640,94 euros, IVA inclòs, i es preveu un termini desis mesos per a l’execució de les mateixes. 

DSC00929Concretament, ara s’obri el període de licitació on un dels requisits fonamentar per optar a realitzar les obres serà tenir una experiència prèvia, havent realitzat, com a mínim, una piscina coberta amb anterioritat. Està previst que les obres comencen en el mes de setembre, una vegada finalitze la campanya estival, i s’inaugure la coberta en el mes de març de l’any 2019. Per al moment de la seua obertura al públic encara no s’ha fixat la taxa per poder gaudir d’aquesta piscina i en els propers mesos es realitzarà un estudi de mercat en instal·lacions similars per oferir uns preus “el més econòmics possible per garantir que puguen accedir tots els veïns i veïnes”, asseverava el primer edil.

L’alcalde manifestava que “complint amb el manament del procés de pressupostos participatius DecideiXàtiva, la coberta de la piscina serà una de les grans inversions de la legislatura. A més de la millora respecte a les instal·lacions esportives de la ciutat, la piscina coberta també obre noves possibilitats pel que fa a usos terapèutics. Amb aquesta actuació, salvem una de les grans mancances que tenia la Ciutat de l’Esport”.

Per la seua banda, l’edil d’Esports, Pedro Aldavero, centrava la seua visió en que “gràcies a la coberta de la piscina, que és per a tota la ciutadania, el Club Natació Xàtiva va disposar d’unes instal·lacions per entrenar en la seua pròpia ciutat. Així no hauran de desplaçar-se a altres localitats per als entrenaments”. En aquest sentit, representants del club presents en l’acte es mostraven “satisfets amb la primera impressió” i demanaren a les autoritats la necessitat de tenir-la quan abans.

En quan al seu manteniment, des del Consistori s’afirmava que l’augment del cost està previst en uns 60.000 euros, “una quantitat totalment assumible per un Ajuntament que disposa d’un pressupost global de 24 milions i un Consell Esportiu que gestiona un pressupost en torn als 1,2 milions d’euros”. I és que el plantejament que s’ha realitzat en alguns municipis de la zona que posteriorment han tingut que tancar la seua piscina és totalment diferent al realitzat a Xàtiva. Com explicava Roger Cerdà, en el cas d’eixos municipis se cedia un solar i l’empresa adjudicatària tenia que realitzar l’obra i explotar-la durant 20 anys, sent un obra que, des de zero, venia a costar 3 o 4 milions d’euros. La dificultat per poder traure-li una rendibilitat del cost i el manteniment ha fet que les instal·lacions d’aquest tipus no foren viables. Per contra, a Xàtiva, la instal·lació ja està feta i sols cal acondicionar una coberta que permeta l’ús de la piscina en hivern i que, a més, permetrà incrementar els socis que utilitzen la Ciutat de l’Esport.

Una piscina per utilitzar-se a l’hivern

PISCINA8L’objectiu inicial del projecte era disposar d’una piscina coberta per a ser utilitzada esportivament a l’hivern i que açò no condicionara el seu ús recreatiu a l’estiu, pel que es buscava disposar d’una situació el més diàfana possible per evitar tenir elements que entorpiren la seua utilització normal. 

El germen de la Ciutat de l’Esport prové del poliesportiu de Les Pereres, executat als anys 80 i que, en aquell moment va comptar amb una piscina que, bàsicament és la que hi ha en l’actualitat, sense ser modificada en la construcció de la Ciutat de l’Esport i mantenint les mides del got. Una vegada es va escometre la Ciutat de l’Esport agafant com a base l’antic poliesportiu de Les Pereres es va dotar a la piscina d’uns nous vestidor que s’alberguen a la seua famosa coberta vermella.

Les premisses que es buscaven a l’hora de definir el projecte venen donades per una situació molt condicionant, degut a la pròpia coberta existent a la Ciutat de l’Esport i, en aquest sentit, un entorn que rebaixa les possibilitats d’actuar. A més, cal assenyalar que actualment la depuradora es troba baix terra, junt a la piscina, suposant un altre impediment per a l’actuació. D’altra banda, l’equip de cloració de la piscina principal està descentralitzat situant-se junt a la piscina de xiquets. Amb aquesta base es va començar a treballar una vegada es van conèixer els resultats de l’enquesta ciutadana i s’ha permès elaborar un projecte que done solució a una de les principals demandes dels veïns i les veïnes de Xàtiva.

Una solució integrada

El projecte es basa en l’execució d’una coberta lleugera i retràctil, que, buscant la millor integració possible amb l’entorn de la piscina i especialment amb l’edificació de la coberta vermella, permeta el seu ús com piscina coberta i climatitzada durant l’època hivernal, sense condicionar en excés l’ús de la mateixa en el període estival amb la coberta recollida i comptant amb el màxim possible d’espai diàfan. 

La nova edificació a executar està constituïda per tres blocs diferenciats: la prolongació de la coberta vermella actual, la coberta telescòpica automàtica de la piscina i un edifici d’instal·lacions. El primer bloc pretén donar continuïtat a l’actual coberta existent, emprant per a això els mateixos acabats i geometria d’aquesta.

PISCINA10La coberta telescòpica automàtica està conformada per un total de sis mòduls, dels quals cinc són mòbils i un és fix (el major i situat més pròxim a l’edifici d’instal·lacions). El tancament i cobriment dels mòduls es realitza mitjançant policarbonat cel·lular de 32 mil·límetres de gruix, excepte en les zones envidrades verticals situades a les zones que donen les actuals platges de la piscina, en què es disposa vidre de seguretat laminat. El moviment de cada un dels mòduls es realitza a través de rails d’alumini encastats en el paviment o a la biga, emprant per a això sengles motors elèctrics disposats un a cada costat del pòrtic mòbil extrem. La zona climatitzada de la piscina compta amb una superfície útil de 859,22 m². La coberta telescòpica, per la seua banda, compta amb una longitud total de 34,90 metres i una amplada que oscil·la entre els 18,90 metres del mòdul fix i els 16 metres del mòdul mòbil extrem.

L’edifici d’instal·lacions està conformat per murs de càrrega de fàbrica de bloc de formigó. Aquest edifici es compartimenta en tres dependències, totes elles amb accés independent des de l’exterior. La primera d’elles alberga la caldera necessària per a l’escalfament de l’aigua de la piscina. La segona es destina a instal·lacions diverses (quadre elèctric, intercanviadors de calor de deshumectadora i caldera, central d’alarma d’incendis, i conductes d’impulsió i retorn de la deshumectadora). La tercera inclou les instal·lacions destinades a la depuració i cloració de l’aigua de la piscina, de manera que les actuals instal·lacions de depuració i cloració són desmantellades i reunificades per a una gestió més eficient de les mateixes.

A més, l’increment usuaris durant l’època d’hivern, a causa de la utilització de la piscina coberta, motiva la necessitat d’ampliar la instal·lació de plaques solars existent en 12 unitats, a fi d’incrementar la producció d’aigua calenta sanitària. Es projecten més instal·lacions de sanejament, fontaneria, electricitat, enllumenat, protecció contra incendis; duent-se a terme a més la reposició de totes aquelles instal·lacions existents que es veuen afectades per l’execució de les obres.

També es contempla equipament esportiu per a la piscina, com cinc sureres de 25 metres de longitud, banderoles per a senyalització de natació d’esquena de 14 m de longitud, quatre mantes tèrmiques parell evitar la pèrdues de calor de la piscina i un cronòmetre de paret per autoentrenament, entre d’altres equipaments.