L’Ajuntament recorre la sentència que el condemna a pagar els sobrecostos de la Ciutat de l’Esport

  • Aquest dictàmen eleva el cost final de l’espai esportiu a un muntant total d’11,1 milions d’euros

L’Ajuntament de Xàtiva ha estat condemnat a pagar 1.000.000 d’euros a Acciona per la reclamació d’impagament de l’execució d’obres no autoritzades a la Ciutat de l’Esport, factures que al seu dia va rebutjar el govern de Rus. Es tracta d’una altra de les herències de l’etapa de govern del Partit Popular que ha d’afrontar ara l’equip de govern, tal com es va avançar en l’auditoria interna efectuada pel departament d’Hisenda. En concret, l’Ajuntament ha estat condemnat a pagar 670.0021 euros per obres fora de pressupost, 24.125 euros per reparacions, una quantitat al voltant de 200.000 euros per un nou càlcul de la revisió de preus i els interessos de demora des de 2012.

A aquests sobrecostos, l’actual equip de govern suma les reparacions realitzades després de la inauguració, que el govern popular va programar dies abans de les eleccions municipals i autonòmiques de maig de 2011. Després de la inauguració, va caldre realitzar obres complementàries de 344.000 euros, ja que cap pista o instal·lació tenia la qualitat suficient per a ser homologada per a la pràctica de l’esport federat. A més, l’Ajuntament va sufragar 25.000 euros addicionals per finançar un estudi tècnic que avalés la no necessitat de les obres el pagament de les quals reclamà Acciona, estudi que ha esdevingut inútil, a la vista del resultat processal.

Aquesta sentència eleva el cost final de la Ciutat de l’Esport a un muntant total de 11’1 milions d’euros. De moment, l’Ajuntament ha recorregut la sentència, a l’espera d’una resolució més favorable als interessos de la ciutat per part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig estudia les vies per afrontar el pagament d’aquest nou pufo heretat de l’anterior corporació. En particular, analitza acollir-se a una línia de finançament sense interessos a corporacions municipals per sentències judicials desfavorables, recorrent al govern central. Reig treu foc pels queixals: “aquesta sentència equival al pressupost d’inversions de tot un exercici complet. L’actuació de Rus va ser manifestament negligent”. El regidor, recordant les crítiques de Mº José Pla, portaveu del Grup Municipal Popular a l’auditoria interna d’Hisenda, la interpel·la: “m’agradaria que Mº José Pla contestara si aquesta sentència es paga o no es paga i si aquesta quantitat és o no deute i si estan disposats a posar de la seua butxaca una part dels diners que hem de pagar tots per culpa de la seva nefasta gestió”, ha tancat Reig.