Canals garanteix l’alimentació a 47 famílies

L’Ajuntament de Canals, mitjançant la Regidoria de Benestar Social va posar en marxa al mes de juliol el Programa d’Alimentació Bàsica, tal com es va informar en el seu moment. Aquest Programa va destinat a persones individuals o nuclis familiars amb greus problemes específics, ja siguin econòmics, socials o laborals, a més de reunir els requisits de no superar la renda per càpita estipulada en 5.007,80 € i estar empadronats en aquesta localitat. La finalitat és la concessió de 50 Ajudes socials per a un menú diari d’alimentació de dilluns a diumenge, no contemplant necessitats alimentàries ni dietètiques específiques. Sempre previ estudi i valoració per part dels Serveis Socials. Aquest projecte d’intervenció social té com a objectiu general l’alimentació bàsica per a persones individuals, nuclis familiars i menors en risc de patir una privació nutricional essencial.

Un cop seleccionades aquestes persones que participin en el Programa “Menú d’alimentació bàsica” retiren el Menú diari a l’establiment seleccionat per a això, de dilluns a diumenge. En cas que es detectés que alguna persona no reculli el Menú tres dies al mes (i no ho justifique), podrà ser sancionat amb retirar del Programa

Actualment són beneficiàries d’aquest Programa 47 famílies i tenen aprovades aquest ajut fins al mes de desembre. La informació de la documentació necessària, així com els documents obligatoris que cal adjuntar a la mateixa, per a la sol·licitud de Menú Bàsic d’alimentació, es por recollir als Serveis Socials de l’Ajuntament de Canals (Pl. La Constitució, núm 2).