L’Alcúdia de Crespins rep una ajuda per al foment de l’ocupació

S’ha aprovat la quantia de 4.290´04 euros a l’Ajuntament de l´Alcúdia de Crespins per la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació en concepte de subvenció destinada a la contractació de persones aturades en el marc del programa d’ocupació pública d’interès general i social (EZOINT) per a l’exercici 2013.

Es contractaran quatre persones amb una jornada laboral a temps parcial de 7,5 hores setmanals i per un període de tres mesos i mitjà per a exercir funcions de manteniment i conservació de parcs i jardins, així com tasques diverses en casc urbà. Una vegada presentada l’oferta d’ocupació en el SERVEF, serà aquest qui remetrà la llista de treballadors aturats per a la selecció de treballadors per l’ajuntament segons els seus criteris establerts en l’art. 5 de l’Ordre 30/2013, de 23 de juliol, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació publicada el 26.07.2013 en DOCV núm.7076.