L’assemblea de COR estudiarà reduir la planta de Llanera

  • S’estima que els canvis proposats generen un estalvi entorn del 22%

Dijous que ve, 19 de desembre, l’Assemblea General de COR estudiarà l’informe presentat pels tècnics per a reduir i adequar la Planta de Tractament i Valorització prevista a Llanera de Ranes a les circumstàncies actuals de generació de residus i població. Aquest informe ja ha sigut validat en les últimes setmanes per la Subcomissió Tècnica i passarà també per la Junta de Govern que se celebrarà prèviament a l’Assemblea General. A més dels canvis en el projecte de la Planta de Tractament i Valorització de Llanera de Ranes, els organismes de COR abordaran dijous que ve l’Ordenança Fiscal Reguladora que marcarà els rebuts per a 2014, entre altres temes. En aquest sentit, la Comissió Tributària i la Subcomissió Tècnica han estat treballant els últims mesos per a aconseguir un estalvi en les taxes del pròxim any dels veïns.

Planta modular i flexible

Des de principis d’any COR està treballant en la reducció dels costos en les instal·lacions previstes en el Pla Zonal X, XI i XII, AG2, assignat per la Generalitat Valenciana. En aquest context, una aprovada la redimensió de l’abocador de Llanera de Ranes, a una capacitat de 3 milions de m3, enfront dels 4,5 m3 previstos inicialment, COR està centrant els treballs en el redisseny i ajust de la planta de tractament i valorització a les necessitats actuals. En aquest sentit, l’informe tècnic que serà presentat a l’Assemblea General dijous que ve, proposa desenvolupar “la planta de forma modular i flexible, la qual cosa permetria l’ajust progressiu a la futura producció de residus, adaptant-se a les noves tecnologies del moment”.

D’aquesta manera, es preveu realitzar en una primera fase les instal·lacions considerades bàsiques i deixar per a un futur possibles ampliacions com serien la línia de biometanizació, el tractament d’animals domèstics morts o el tractament de matèria orgànica procedent de la recollida selectiva.

Amb aquest redimensionament la planta inicialment passarà a ocupar, en la denominada Fase I, una superfície de 60.300 m2 front dels 83.000 m2 prevists inicialment. Una vegada es redissenyen les instal·lacions des del punt de vista tècnic, es procedirà també al càlcul de l’estalvi econòmic derivat dels ajustos. En aquests moments, s’estima que amb els canvis proposats en les instal·lacions s’aconseguirà un estalvi d’aproximadament el 22%, la qual cosa anirà en una reducció del cànon a pagar i per tant, dels rebuts dels ciutadans.

En funció del que determine l’Assemblea General respecte a aquests canvis, els treballs durant els pròxims mesos se centraran en l’anàlisi dels costos derivats de la gestió del projecte, la qual cosa suposarà realitzar un nou pla d’explotació i un nou cànon, més reduït, que serà negociat amb l’empresa adjudicatària, Vytrusa.

En aquest sentit, per al President de COR, Vicente Parra “l’objectiu és reduir els costos sense minvar en absolut la qualitat i eficiència de les instal·lacions, fins i tot millorar-les en el que siga possible. La Planta de Tractament i Valorització de Llanera de Ranes serà modèlica des del punt de vista ambiental i ajustada a les necessitats actuals de producció de fem”. I afig, “en pro d’aquest estalvi COR està revisant totes les partides, tant en inversions com en gestió. En els pròxims mesos la Subcomissió abordarà la revisió d’altres partides, com la destinada a comunicació i les despeses de gestió per a seguir reduint costos. A més, anem a estudiar totes les possibilitats que tenim per a sol·licitar subvencions per part dels organismes públics d’àmbit provincial, autonòmic, nacional i fins i tot europeu”.