Les obres de la Torre de l’Esperó entren en la recta final

  • Estarà a punt per abans d’iniciar-se el festival Nits al Castell

La conclusió de les obres de reconstrucció de la Torre de l’Esperó està pròxima. De fet, qualsevol veí o veïna interessats ja poden observar el colossal volum de la torrassa a poc que passegen pel camí de la Solana del Castell. La previsió és que els treballs finalitzen en un termini inferior a un mes.

L’obra, subvencionada per la Generalitat Valenciana, ha comptat amb un pressupost d’execució de més de 335.000 euros (concretament, 277.195’57 euros més IVA). La configuració de la part oriental del castell ha canviat substancialment, amb una torre de  que sobrepassa notablement el llenç de muralla.

S’han recuperat les característiques funcionals i formals de la Torre de l’Esperó, amb tres nivells connectats per escales, amb una sala per planta, que permet l’accés al pas de ronda de la muralla original que resta en peu. També s’han reposaran els sectors que falten dels murs de tancament i buits de pas. Així mateix, es reposat el parapet i emmerletat de la torre, a l’igual que l’escala en els seus diferents trams.

La Torre de l’Esperó original va ser una edificació del període almohade construïda entre finals del segle XII i principis del XIII. Després de la seua reconstrucció, l’edifici té una alçada d’11 metres a l’interior del pati del Castell Menor i de 17’50 metres extramurs.