L’Hospital Lluís Alcanyís implanta un sistema pioner de diàlisi peritoneal telemonitoritzada

  • És una nova modalitat de tractament substitutiu renal que permet als pacients tractar-se a casa i en els seus viatges, reduint al màxim els desplaçaments al centre sanitari

L’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, és un dels tres centres pioners a Espanya que ha implantat el sistema HomeChoice Claria de l’empresa Baxter S.L. Un sistema de diàlisi peritoneal domiciliària automatitzada que permet als professionals sanitaris consultar les dades les 24 hores del dia sense que el pacient haja de desplaçar-se a l’Hospital. 

Amb aquest nou sistema es millora la capacitat de resposta del professional mèdic i d’infermeria davant qualsevol incidència, facilitant un seguiment clínic més estret. La telemonitorización millora també els resultats de les unitats de diàlisi domiciliària en augmentar el control, la seguretat i l’adherència del pacient al tractament, un dels reptes més importants que té per davant el sistema sanitari i que permet anticipar la presa de decisions clíniques adequades amb informació precisa. 

El sistema Claria connecta -mitjançant un mòdem amb connexió a Internet-, al pacient amb la plataforma Sharesource que ofereix quadres de comandament amb les dades diàries dels tractaments, alertes gràfiques, avisos configurables, l’evolució de les dades històriques dels tractaments i la possibilitat d’analitzar la informació i crear informes personalitzats. Amb açò els professionals sanitaris poden conèixer en temps real i des de qualsevol lloc, totes aquestes dades i actuar en conseqüència sense amb prou faenes alteracions per al pacient.

Es contribueix així a reduir el nombre de visites no programades i evitables i s’aconsegueix un equilibri més eficaç per als professionals sanitaris entre el temps que dediquen a cuidar de forma proactiva i el que inverteixen a solucionar incidències de forma reactiva. 

Amb la implantació d’aquest sistema s’atenua l’impacte econòmic d’aquests tractaments sobre el sistema de salut. Segons les dades del Ministeri de Sanitat actualment la malaltia renal crònica avançada afecta al 0,1% de la població a Espanya i ve a suposar el 3% de la despesa sanitària.

Diàlisi peritoneal: Millor qualitat de vida per al pacient i menor despesa per al Sistema Nacional de Salut

La diàlisi peritoneal, que utilitza una membrana abdominal (el peritoneu) com a filtre natural per a eliminar els residus del torrent sanguini, permet a pacients amb ERCA tractar-se a casa, ajustant el tractament a la seua manera de vida, oferint-los major llibertat, independència i intimitat. Al temps, redueix els costos i és l’opció que proporciona una major supervivència inicial amb un cost inferior a qualsevol opció d’hemodiàlisi.

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent té en l’actualitat prop del 50% dels seus pacients de ERCA en diàlisis peritoneal el que suposa un dels majors índexs estatals si contemplem que la mitjana està entre el 10% i el 15%.