L’Hospital Lluís Alcanyís obté l’acreditació per al trasplantament de còrnia

  • La millora de la cartera de serveis i la pràctica professional del servei d’oftalmologia permet incloure aquesta activitat

El servei d’oftalmologia de l’Hospital Lluís Alcanyís ha rebut recentment l’autorització per al trasplantament de còrnia, el teixit transparent que cobreix la part frontal de l’ull. Aquesta autorització se suma a l’activitat d’explante d’òrgans i teixits, així com de trasplantament per a teixit ossi i tendinós, extracció d’os de donant viu, extracció i implant de fragments autòlegs de glàndula paratiroide i extracció de progenitors hematopoètics de sang de cordó umbilical.

El servei d’oftalmologia de l’Hospital Lluís Alcanyís ha rebut l’acreditació de la Conselleria de Sanitat després de ser avaluada la seua capacitat tant professional com de mitjans físics.

El trasplantament de còrnia o, en nom científic, queratoplastia, es realitza mitjançant una intervenció quirúrgica amb la qual es procedeix a substituir el teixit corneal danyat per teixit corneal sa, procedent d’un donant voluntari. La còrnia donada es processa i analitza prèviament, per a verificar un ús segur de la mateixa. Entre els objectius que es pretenen aconseguir amb el trasplantament de còrnia es troben restaurar la morfologia de la còrnia i millorar l’agudesa visual.

Aquesta intervenció es recomana en persones amb problemes de visió per aprimament de la còrnia per un queratocon, malaltia ocular que afecta a aquest òrgan i quan altres tractaments no són una opció, així com davant altres alteracions irreversibles de la còrnia com a opacitats per infeccions, traumes, cicatrius, cremades o altres processos.

El pronòstic és bo, encara que la recuperació de la vista pot evolucionar durant un any. La gran majoria dels trasplantaments són exitosos i els pacients poden gaudir d’una bona visió durant anys, encara que faça falta la utilització d’ulleres o lents de contacte per a una visió òptima.