Llum verda als pressupostos municipals 2018

  • El govern destaca la reducció del deute municipal a la meitat en tres anys i treu endavant un pressupost expansiu amb 3 milions d’euros en inversions

El plenari de dissabte aprovava la proposta de pressupostos municipals per a 2018 que supera els 25 milions d’euros. L’alcalde Roger Cerdà va aprofitar el debat sobre els pressupostos per fer una defensa de la gestió de l’equip de govern al llarg de la legislatura, destacant especialment en matèria econòmica. Segons Cerdà, “entenc que és difícil per al Partit Popular admetre que gestionem millor l’Ajuntament, però la realitat és que en tres anys hem reduït el deute municipal a la meitat, passant dels 16 milions en deute bancari de 2015 als 8 milions d’euros en 2019”. L’alcalde va demanar als representants del PP que “no manipulen dades i no enganyen a la ciutadania. Vostès arribaren al 110% d’endeutament municipal i en 2012 hagueren de demanar un préstec de 11 milions d’euros per a pagar factures, de les quals havien 5 milions d’euros en factures sense consignació pressupostària”. Cerdà va tancar la seua intervenció afirmant que “hem reduït el deute a la meitat sense incrementar els impostos i sense eliminar serveis, més bé al contrari. Acumulem un 15% de descens en la contribució urbana en el que duguem de legislatura i hem invertit en millorar els serveis que prestem als ciutadans”.

Per la seua banda, el portaveu d’EU, Miquel Lorente va comentar que els pressupostos 2018 “prioritzen l’empoderament ciutadà, a través d’inversions socials, en educació i en igualtat, cultura i salut. També prioritzen l’impuls a l’economia local, afavorint l’activitat de les pimes i pagant als 30 dies. A més transformen el paisatge urbà amb el pla especial del nucli antic i el pla de mobilitat urbana sostenible”. Segons Lorente, els pressupostos “inverteixen en democràcia, assumint els projectes votats pels ciutadans en el procés de pressupostos participatius Decideix Xàtiva”. Finalment, el primer tinent d’alcalde va fer al·lusió a què els pressupostos s’aproven dins del termini legal  “i no de manera irregular com passava abans, atenent a interessos partidistes”.

Cristina Súñer, portaveu de Compromís, va fer un repàs pels distints capítols del pressupost, destacant les modificacions del àrea de personal “on entren 24 nous treballadors que han passat un procés de selecció amb examen i concurs de mèrits, tots titulats superiors i amb la creació de borses de treball”. Súñer va recordar que “tots els membres de la Mesa de Negociació votaren a favor de la Oferta Extraordinària d’Ocupació  Pública, inclosos els sindicats. En aquest ajuntament hi ha persones que porten entre 15 o 20 anys treballant sense haver passat cap procés de selecció. Ara, podran regularitzar la seua situació”. La segona tinent d’alcalde va recordar que “per primera vegada, les inversions d’aquest ajuntament responen a un pla director i hi ha una planificació darrere”.

El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, artífex dels comptes municipals, va explicar que “després de dos exercicis amb un considerable esforç en la reducció del deute municipal, l’actual corporació vol encarar la recta final d’aquesta legislatura amb un nou impuls a l’activitat econòmica de la nostra ciutat a través del capítol d’inversions i la incorporació de nous treballadors amb un perfil de formació alt”. Segons Reig, “la reducció del capítol d’amortitzacions, l’increment del ingressos corrents i per primera vegada la contractació d’un préstec per a inversions, ens permet disparar el capítol d’inversions fins els 3.000.000 euros”. El també portaveu socialista va qualificar el pressupost com a “expansiu, que dedica els estalvis del capítol d’amortització, les majors transferències i els nous ingressos per a inversió, personal i rebaixa del IBI”.

Reig va concloure la seua intervenció reiterant “l’objectiu principal de la gestió econòmica d’aquest ajuntament: el establiment de les condicions favorables en la ciutat per a la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball, principalment per dues vies. Una administració que gestione de forma eficient els recursos del ciutadans i que facilite els serveis bàsics al menor cost possible i un capítol d’inversions que cuida de les infraestructures bàsiques, la conservació del nostre patrimoni i que atén les necessitats que sorgeixen dels diferents canals de participació social”.