L’Olleria aprova l’ordenança que regula la tinença d’animals de companyia

  • La corporació municipal té previst crear un cens municipal d’animals i propietaris identificats

L’Ajuntament de L’Olleria estableix un marc normatiu per a la protecció i la regulació específica dels animals de companyia i d’animals potencialment perillosos. L’alcalde, José Vidal, ha assenyalat que l’objectiu principal pel qual s’estableix aquesta normativa “és el benestar i la tranquil·litat dels veïns i visitants de la població”.

La presència d’animals en el terme municipal de l’Olleria planteja una gran quantitat de problemes higiènics, sanitaris, econòmics i mediambientals i és origen freqüent de conflictes veïnals, per la qual cosa ha sigut necessari l’establiment d’unes normes sobre la tinença dels mateixos.

La Policia Local inicia, així, una campanya de tinença responsable de manera que, no identificar als gossos segons el procediment reglamentari, no aportar o acreditar la documentació de l’animal quan siga requerida per l’autoritat municipal competent, circular desproveït de xip identificatiu o no adoptar les mesures necessàries perquè els animals orinen o defequen en les voreres, passejos, jardins, llocs destinats a jocs infantils i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, suposarà una multa.

A més, els agents mantindran un control exhaustiu sobre els animals potencialment perillosos ja que, a més del citat amb anterioritat, han de circular proveïts d’una corretja i morrió per a evitar possibles accidents i disposar d’una llicència municipal. Així mateix, s’aplicarà el règim sancionador establert per la legislació corresponent segons les infraccions siguen comeses amb animals de companyia o animals potencialment perillosos: les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de 100 a 601 euros, les infraccions greus de 601 a 6.010,12 euros i les infraccions molt greus fins a 18.030,36 euros.

Una altra labor importantíssima de la Policia Local és la recollida d’animals perduts o abandonats en la via pública, tant pel que fa a seguretat com en temes de salubritat. Per açò, el Consistori compta amb una nova caseta per a mantenir-los en bones condicions fins que la seua propietària passada a arreplegar-ho, en el cas d’haver-se perdut, o fins a ser traslladat al centre de recollida de la Mancomunitat, en el cas d’estar abandonat.

El gos és el millor amic de l’home i per açò el Consistori té previst crear un Cens Municipal d’animals i propietaris identificats per a assegurar-se que tots ells tenen les atencions mínimes que han de rebre. Es formarà a través d’una base de dades a la qual tindrà accés la Policia Local per a verificar el compliment de les normes de tinença dels animals.