L’Olleria celebra una junta local de seguretat per a avaluar l’estat de la seguretat ciutadana

  • Es registren mínims històrics en quant a violència de gènere i disminueixen les actuacions per accidents de trànsit

Després de la Junta Local de Seguretat celebrada el passat dia 22 d’octubre de 2014, l’alcalde de L’Olleria, José Vidal, va convocar per a dimecres passat una nova reunió a fi d’avaluar l’estat de la seguretat ciutadana en el municipi.

A més del propi Vidal, van assistir el representant de la Delegació de Govern, Juan Carlos Valderrama; el capità de la Guàrdia Civil de Xàtiva, Antonio Carrillo; el comandant del lloc de la Guàrdia Civil de L’Olleria, Carlos Jesús Godoy; el subinspector de la Policia Autonòmica, Francisco Domínguez; el cap de la Policia Local de L’Olleria, José Alfredo Martínez; l’oficial de la Policia Local, Aure Candel i va actuar com a secretari el propi de l’Ajuntament, Honori Colomer.

El primer tema que es va tractar va ser l’anàlisi i seguiment de la problemàtica local referida a la seguretat ciutadana i especialment a l’onada de robatoris patits en diferents habitatges disseminats del terme municipal, sobre la base d’aquest punt s’acorda un protocol de vigilància en disseminats conjunt entre els cossos de la Guàrdia Civil i la Policia Local, a més es proposen mesures limitadores de la circulació en zones de disseminats en hores nocturnes, previ acord amb els residents de la zona, a l’efecte d’exercir un millor control en els accessos a aquests habitatges.

Posteriorment es va abordar la situació de la violència domèstica en el municipi les dades del qual aconsegueixen mínims històrics en la localitat, no obstant açò, s’aproven les formes i procediments concrets de col·laboració entre les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i la Policia Local de L’Olleria per a garantir el compliment de les mesures judicials de protecció a les víctimes de violència de gènere.

Es va realitzar a continuació un seguiment dels resultats del Pla Director mitjançant el qual el Comandant de la Guàrdia Civil ha impartit xarrades en els centres escolars de la localitat en prevenció de delictes informàtics i xarxes socials, s’acorda l’organització de manera conjunta amb la Regidoria de Seguretat Ciutadana d’aquestes ponències dirigides a pares d’alumnes en el Teatre Goya de la localitat a més de la celebració d’unes xarrades dirigides a persones de Tercera Edat en prevenció d’estafes i robatoris mitjançant el procediment de l’estirada.

En referència a la seguretat vial es van analitzar les dades estadístiques resultant en el 2014 un total de 59 intervencions de la Policia Local per accidents de circulació en casc urbà, d’aquests, es van instruir 14 atestats per ferits, aquestes dades en comparació del mateix període de 2015 es veu disminuït pel que fa al nombre d’accidents amb ferits, no obstant açò, en la zona de major incidència situada en la travessia s’esperen millors resultats amb la construcció de les noves rotondes.

En el mateix àmbit de la seguretat vial es va informar del recent conveni signat entre la DGT i l’Ajuntament de L’Olleria per a la comunicació d’accidents de trànsit en casc urbà, l’adhesió a les campanyes de prevenció de la DGT i la cessió d’aparells per al control de la circulació. Es van valorar molt positivament els resultats en les ponències d’Educació Vial impartides per la policia local en els centres escolars i la promoció dels concursos locals d’Educació Vial.