L’Olleria tanca el pressupost amb superàvit per tercer any consecutiu

  • El romanent de tresoreria per a despeses generals ascendeix a 775.000 euros i té caràcter positiu

En l’últim ple ordinari es va donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2014 de l’Ajuntament de L’Olleria sent aprovada amb superàvit pressupostari.

El romanent de tresoreria per a despeses generals, diners que l’Ajuntament té “estalviat”, ascendeix a 774.518,74 euros i té caràcter positiu, la qual cosa ve a confirmar que el Consistori no ha gastat per damunt dels recursos que té a la seua disposició, tot açò gràcies al pla d’ajust de fa tres anys, que buscava l’adequació de les despeses als ingressos que es tenien sense deixar, per descomptat, de cobrir les necessitats més importants del municipi. Aquest estalvi generat serà destinat a reduir l’endeutament.

De la liquidació del pressupost de 2014 es dedueix que l’Ajuntament de L’Olleria compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès com la situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament, així com la regla de despesa i sostenibilitat financera.

Una qüestió importantíssima a destacar és la mitjana mitjà de pagament als proveïdors, és a dir, el temps que tarda l’Ajuntament a pagar als proveïdors des de l’aprovació d’una factura, que en aquests moments és de 38 dies.

Totes les dades són positives i vénen a confirmar la línia de millora dels comptes locals en els últims anys gràcies a “una gestió seriosa i responsable que garanteix la viabilitat de l’administració, a l’esforç de contenció de la despesa i una política de prioritzar els serveis públics i atenció al ciutadà de L’Olleria i tot açò en una conjuntura econòmica global molt complicada”, tal i com afirmen des del propi Ajuntament.

Carmina Navalón, regidora d’Hisenda, destaca de manera molt positiva les tres últimes liquidacions practicades, 2.012, 2.013 i 2.014, els romanents de les quals van ser positius. L’any 2.012 va ser de 143.165 euros, en el 2.013 es va situar en 1.151.342 euros i en 2.014 s’ha tancat amb 774.518 euros de superàvit.

Cal recordar també la reducció del deute viu total (bancs i proveïdors) a 31 de desembre de 2.014 en més de 3.600.000 euros en els últims tres anys.