Millores de la xarxa d’aigües de Canals

  • La xarxa d’aigua potable del Carrer La Parra és una de les pròximes actuacions urbanístiques

Mentre es porten a terme diferents obres al municipi, la Regidoria d’Urbanisme ha anunciat que una de les pròximes obres serà la renovació de la xarxa d’aigua potable d’un tram del Carrer La Parra.

La Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, amb el seu pla de millora de la infraestructura hidràulica del poble, també ha decidit realitzar aquesta actuació al Carrer La Parra ja que els informes constaten l’estat desfavorable d’aquestes instal·lacions i, per tant, aconsellen la seua reparació.

Aquesta actuació de la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua consistirà en canviar les canonades d’aigua que actualment es troben al carrer i substituir el material de plom i fibrociment (amiant) en foneria, més durador i que, a la seua vegada, permetrà millorar la qualitat de l’aigua. A més, aprofitant l’ocasió, també es renovaran les voreres.

El regidor del Cicle Integral d’Aigua, Joan-Carles Pérez, ha assegurat que “amb aquesta actuació canviarem una zona molt deteriorada des del Carrer Llavadors fins la Plaça Espanya, substituint els desperfectes i millorant la qualitat de l’aigua dels veïns i veïnes del carrer la Parra”. Ha afegit que aquest treball dóna resposta al projecte inicial que “pretén i té com a objectiu millorar les infraestructures bàsiques de Canals”.

Manu Sanchis, regidor d’Urbanisme, ha assegurat que “és molt important transmetre que amb aquesta millora de la instal·lació d’aigua potable també s’està treballant per al salut pública”. A més, ha recalcat que “des de la Regidoria d’Urbanisme continuem treballant per millorar l’accessibilitat de les persones amb l’adequació de voreres i l’eliminació de més barreres arquitectòniques del municipi”.

Des d’Urbanisme s’informa que el projecte ja està elaborat i en breus es farà pública la licitació de les obres. També han transmet que aquestes obres seran sufragades amb la part del rebut de l’aigua corresponent al cànon que l’empresa adjudicatària ha d’abonar per l’explotació de la xarxa d’aigua potable.