Molt per descobrir en la Bastida de les Alcusses

Un equip de 15 arqueòlegs dirigit per Helena Bonet i Jaume Vives Ferrándiz ha finalitzat la campanya de la Diputació a “La Bastida de les Alcusses” de Moixent amb la confirmació que el poblat ibèric té una història complexa en què es diferencien amb claredat quatre fases diferents d’ocupació o habitació.

Tal com ha explicat Jaume Vives, “després de tres anys d’excavació i estudi de les fases d’habitació podem asseverar que hi ha quatre amortitzacions o reformes d’estructures i és possible que també hagen estat habitades per gent diferent, sobretot en les etapes anterior i posterior al gran incendi que va arrasar i va destruir el poblat”.  “La Bastida té moltes històries i una de les que ja podem aventurar és que en la fase final d’habitació, després de la destrucció i abandonament gairebé generalitzat, sí hi va haver un petit grup humà, potser un destacament de vigilància, que va tornar o romandre en el poblat”, explica Vives.

Segons el codirector de l’excavació, “tot això no canvia la cronologia o dates d’ocupació amb què ja veníem treballant, des de finals del segle V a. C. fins a mitjans del IV a. C.. Més nous en aquesta franja temporal és que hi ha més història, hi ha més coses que han passat en un mateix poblat. El rellevant és la certesa que hi ha hagut quatre grans estructures urbanes successives”.

Des de fa tres anys els treballs d’excavació se centren als voltants del Porta Oest, on, a més de detectar les fases d’habitació, també s’ha trobat un edifici singular, molt pròxim al gran forn culinari descobert l’any passat, tot i que amb cronologia diferent”.

Les dimensions del nou edifici descobert en aquesta campanya encara no es poden calcular perquè només s’ha tret a la llum una façana, un mur, però ja revela una arquitectura especial, a la que s’hi ha una escala i decoracions arquitectòniques amb fang treballat, arrebossades i emblanquinades, pintades de blanc. Segons els arqueòlegs no és una casa o habitatge a l’ús, com les que ja es coneixen.

Gairebé totes les peces trobades a la zona excavada són objectes ceràmics com gerres, plats o olles, molts d’ells amb productes alimentaris entre els quals abunden les figues. També s’ha trobat alguns objectes de metall, de plom o bronze, com algunes fíbules, imperdibles per subjectar la roba, o petits punxons, però en tot cas són objectes molt fragmentats.