Navarrés possa en marxa l’Administració Electrònica

L’Ajuntament de Navarrés ha engegat l’Administració Electrònica, una nova via de contacte amb el ciutadà, oferint un millor servei, ràpid i eficaç.  Amb l’engegada d’aquest sistema el ciutadà pot presentar escrits en el Registre General des de el seu propi domicili sense necessitat d’anar fins a l’Ajuntament, així com consultar l’estat de tramitació dels expedients iniciats telemàticament. També s’ha implantat el Tauló d’Edictes Digital i s’està treballant per a implantar el Portal de Transparència que estarà disponible en la Seu Electrònica a la fi de novembre.

La Conselleria de Presidència ha col·laborat en aquest projecte amb l’aprovació d’una ajuda econòmica d’1.490 euros per a l’engegada del Gestor Documental.