Ontinyent gasta un 8% menys del previst amb els nous serveis oferits al Teatre Echegaray i la Sala Gomis

  • El nou sistema de gestió de les instal·lacions permet atendre gratuïtament la històrica demanda de muntatge i desmuntatge de les activitats entre altres serveis

L’Ajuntament d’Ontinyent va tancar el primer any de funcionament dels nous serveis oferits al Teatre Echegaray i la Sala Gomis a les associacions locals amb una despesa un 8% inferior a la prevista, tot i haver augmentat la demanda d’ús per part d’aquestes. Cal recordar que en abril de 2017 l’Ajuntament va contractar els serveis d’una empresa especialitzada per tal atendre d’atendre una demanda històrica de les associacions locals, com és el servei de càrrega i descàrrega, muntatge i desmuntatge per al desenvolupament de les seues activitats al Teatre Echegaray i la Sala Gomis.

Després d’un concurs públic al que van participar 12 empreses, va resultat adjudicatària Servicios Auxiliares Vall d’Albaida, SL, per un import de 38.516,30 euros IVA Inclòs per un període d’un any, oferint-se com a millora 100 hores addicionals per obrir les instal·lacions, i fixant-se un horari de prestació del servei flexible. Després d’un any de funcionament, el cost del servei de l’empresa ha estat de 35.523, 08 euros, amb la qual cosa s’ha produït un estalvi de quasi 3.000 euros tot i que al mateix període la utilització d’estos espaïs ha estat lleugerament superior a la dels 12 mesos anteriors (159 peticions d’ús per a espectacles i assaigs front a 156, sempre a banda de la intensa programació municipal que es ve desenvolupant a estes instal·lacions).

La regidora coordinadora de Política per a les Persones, Sayo Gandia, i el regidor de Personal, Joan Sanchis, coincidien en destacar que el balanç d’aquest primer any de funcionament ha estat “altament positiu, ja que hem pogut atendre més peticions de servei amb un cost fins i tot inferior al previst”, manifestaven. Sayo Gandia recordava que l’objectiu del Govern d’Ontinyent “era i és sempre facilitar als ciutadans i a les prop de 50 associacions culturals d’Ontinyent l’ús dels espais públics, per tal de garantir la pluralitat i la diversitat de l’oferta cultural, com es venia demanant pel Consell de Cultura”, recordava.

A tal efecte es va eliminar la taxa per a la utilització del Teatre Echegaray i la Sala Gomis en 2016, i amb aquest mateix objectiu es va decidir comptar amb un servei professional per a la càrrega i descàrrega, muntatge i desmuntatge “que permet millorar el funcionament de les instal·lacions culturals, atès que abans les associacions havien de realitzar estes tasques pels seus propis mitjans o contractar-les externament, la qual cosa feia més costosa l’activitat per a les associacions”, apuntava Sayo Gandia. La regidora recordava que entre les funcions dels conserges no està la prestació dels serveis abans esmentats, i que el contracte amb esta empresa també facilita de ser necessari la programació simultània d’activitats al Teatre Echegaray i la Sala Gomis.

Joan Sanchis, per la seua banda, afegia que “comptar amb aquest tipus de serveis externs per atendre necessitats concretes també té altres aspectes positius, com el fet que el personal municipal pot conciliar millor la seua vida laboral i familiar, ja que la major part d’estes activitats són els caps de setmana, i aquest reforç també ens permet atendre aspectes com l’obertura de les instal·lacions o el control d’espectadors”. El regidor recordava que el servei es va adjudicar per 38.500 euros, “una quantitat molt inferior als 60.000 euros als que es va traure el servei a licitació. Açò, afegit a que el cost real ha acabat sent fins i tot 3.000 euros inferior després d’haver atès fins i tot més peticions d’ús per part de les associacions, fa que el balanç siga positiu, i que fem efectiva la clàusula de renovació del contracte per altre any, prorrogant-se per 12 mesos mes”, destacava.