Ontinyent llança un “IBI Social” per incentivar la contractació indefinida a col·lectius desprotegits

  • Es potencia la contractació d’aturats de llarga durada, menors de 25 anys, majors de 45, víctimes de la violència de gènere o persones amb més d’un 33% de discapacitats
  • S’elevarà en 10 punts el percentatge de bonificació quan almenys un terç de l’increment de les plantilles corresponga a estes persones

L’Ajuntament d’Ontinyent inclourà a les seues ordenances fiscals per a 2016 un “IBI Social”, per afavorir les contractacions indefinides en col·lectius especialment desprotegits.

El regidor d’Hisenda, Joan Sanchis, explicava que aquesta modificació de l’Impost de Béns Immobles s’ha concretat a la comissió especial de comptes de hui dilluns, on s’han dictaminat les ordenances fiscals que s’aprovaran al ple del proper dijous. En paraules del regidor, “volem afavorir que es generen llocs de treball indefinits tenint en compte les dificultats que determinats col·lectius tenen per a trobar feina. El Govern d’Ontinyent aposta per la promoció de l’activitat econòmica i per la política social, i aquesta mesura suposa una nova aportació en ambdós sentits i amb un finalitat comuna: afavorir a les persones”.

A tal efecte, s’inclourà una modificació a l’article 4.2 de l’ordenança de l’IBI a la qual s’especifica que si com a mínim un 33% dels empleats o empleades que determinen l’increment de plantilla pertanyen a col·lectius especialment desprotegits en matèria d’ocupació, s’elevarà 10 punts el percentatge de bonificació que siga aplicable, sempre dins dels límits legals de bonificació. Es consideren col·lectius especialment desprotegits en matèria de desocupació els aturats i aturades de llarga durada (inscrits com a tals durant un mínim de 365 dies ininterromputs); joves menors de 25 anys; majors de 45 anys; dones víctimes de la violència de gènere i persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Per a açò, serà necessari acreditar la condició de desprotegit dels empleats o empleades aportant la certificació dels organismes corresponents.

Cal recordar que aquesta no serà l’única novetat relativa a l’IBI en la modificació d’ordenances d’enguany, ja que, amb els mateixos objectius d’aprofitar aquest impost per reactivar l’economia i recolzar a les persones, es contempla també una rebaixa general del 10% de l’impost per a tots els casos, noves bonificacions de fins al 50% per a les empreses ja existents que creen llocs de treball indefinits i del 90% per a les famílies nombroses de categoria especial, així com bonificacions per a les vivendes que aposten per energies renovables.