Ontinyent quintuplica la partida d’ajudes al transport per a l’alumnat universitari

  • Podrà acollir-se l’estudiant que curse estudis en tots els centres del sistema universitari valencià i els seus centres adscrits situats fora del terme d’Ontinyent

L’Ajuntament d’Ontinyent oferirà, per segon any consecutiu, ajudes de transport a l’alumnat que curse estudis universitaris fora de la ciutat. La partida econòmica inicial consignada en la primera edició d’aquestes ajudes va ser de 4.000 euros, que es van haver d’augmentar a 10.000 davant l’elevada demanda, raó per la partida inicial per a esta segona edició serà cinc vegades major, fins arribar als 20.000 euros.

El regidor d’Educació, Óscar Borrell, explicava que “el curs passat vam haver ampliar la dotació prevista inicialment per a poder atendre la totalitat de les sol·licituds. Ara volem reforçar aquestes ajudes per facilitar l’accés a tothom a la formació universitària” declarava Borrell.

Així, podran acollir-se a les ajudes tots els estudiants universitaris que cursen estudis en tots els centres del sistema universitari valencià, i els seus centres adscrits, situats fora del terme d’Ontinyent. Les ajudes s’adjudicaran en règim de concurrència competitiva. Els alumnes hauran d’acreditar que estan matriculats durant el curs escolar en almenys el 50% del curs lectiu en qualsevol ensenyament universitari fóra d’Ontinyent, així com estar empadronats a Ontinyent amb una antiguitat mínima de 24 mesos; i ser menor de 30 anys. 

L’ajuda que es concedirà a cada sol·licitant és de 100 euros, fins a esgotar el crèdit disponible. Tant la instància com la informació necessària sobre aquestes ajudes es podran trobar en el departament d’Educació de l’Ajuntament d’Ontinyent en la pròpia web municipal.

Entre els mèrits i circumstàncies per a atorgar les ajudes, en la convocatòria figura la nota mitjana de l’últim curs acadèmic complet (fins a 3 punts), el coneixement del valencià (fins a 1’5 punts); coneixements d’idiomes comunitaris (fins a 1’5 punts); situació de desocupació de tots els membres de la unitat familiar (fins a 3 punts); no ser preceptor de cap prestació pública d’ocupació (fins a 3 punts); família nombrosa o monoparental (fins a 1 punt); discapacitat física o psíquica d’algun membre de la família superior al 33% (fins a 2 punts); orfandat absoluta (fins a 2 punts).