Ontinyent redueix el termini de pagament a proveïdors en un 50% a l’últim trimestre

  • El consistori paga en una mitjana de 7’49 dies dels 30 permesos per la llei una volta fiscalitzades les factures

L’Ajuntament d’Ontinyent ha aconseguit reduir el termini mitjà de pagament als seus proveïdors en l’últim trimestre de 2014 a una mitjana de 7’49 dies, un 50% menys dels 15’24 dies emprats al trimestre anterior a tal efecte. Així ho explicava el regidor d’Hisenda, Joan Gilabert, una volta conegut l’últim informe trimestral d’intervenció i tresoreria sobre el període mitja de pagament, realitzat en compliment de la legalitat vigent.

L’informe presentat constata que al quart trimestre de l’any s’han realitzat pagaments per valor de 1.429.983’55 euros, amb un període de pagament mitjà de 7’49 dies dels 30 que permet la llei una volta finalitzat el procés de fiscalització de les factures (que és d’altres 30 per als ajuntaments).

Joan Gilabert, ha destacat que aquesta xifra i els informes favorables amb què es compta  “ratifiquen que els plantejaments que està fent el Govern d’Ontinyent són els correctes, una situació ben diferent a la d’altres administracions com la Generalitat Valenciana, on la deixadesa i els incompliments continus porta als seus proveïdors a situacions difícils i a les administracions locals a la contractació de pòlisses de crèdit que només beneficien als bancs”, explicava.

El regidor recordava que “partint del control de la despesa estem aconseguint la màxima eficiència a la gestió, no sols en grans qüestions com la reducció del deute, que en 2015 quedarà en 11,3 milions d’euros, front als 20 que ens vam trobar en 2011, sinó també en qüestions quotidianes com agilitzar al màxim el pagament als nostres proveïdors. El canvi a la situació comptable en estos anys ha estat profund i a millor, i ens permet no sols afrontar amb optimisme el futur, sinó atendre millor el dia a dia”, destacava el regidor.