Presentat i signat l’acord de govern 2019-2022 de l’Ajuntament de Canals

  • El “Govern del Sants” estarà format per quatre grans àrees

Aquesta setmana s’ha presentat i signat l’acord de govern de la nova legislatura a l’Ajuntament de Canals. En l’acte intervenien Hilzonde Badia, portaveu de Canals en Moviment i Celia Bononad com a independent, a més de l’alcaldessa Mai Castells, de Compromís.

En el document de l’acord, de 14 pàgines, es poden conéixer els punts programàtics sobre els quals es basarà l’anomenat com a “Govern del Sants”, l’organigrama de govern i la distribució d’àrees, les diferents retribucions, informació sobre les alcaldies pedànies, sobre el Consell de Risoncha (obert a l’oposició) i sobre la comissió de seguiment del propi acord.

El “Govern del Sants” estarà format per quatre grans àrees: l’Àrea de Coordinació Administrativa, Serveis de Benestar Social i Govern Obert estarà encapçalada per Celia Bononad; l’Àrea d’Economia estarà a càrrec de Pere Martínez; l’Àrea de Societat i Cultura tindrà al capdavant a Vicent Tornero; i l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient serà gestionada per Miquel Alventosa.

Quant a les responsabilitats i dedicacions dels regidors i regidores, l’alcaldessa Mai Castells assumirà les regidories de Seguretat Ciutadana, Règim Interior, Empresa Pública i Cooperació i Relacions Institucionals amb un 100% de dedicació; Vicente Tornero serà primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Socioeconòmica, Educació i Esports, a més de presidir la Comissió Informativa Municipal de Coordinació Administrativa, Serveis de Benestar Social i Govern Obert, amb un 100% de dedicació; Celia Bononad serà segona tinent d’alcalde i regidora de Fira i Festes i Mercat; Miquel Alventosa, amb 100% de dedicació, serà tercer tinent d’alcalde i regidor de Serveis Municipals, Cultura i Joventut a més de portaveu de Compromís; Pere Martínez serà quart tinent d’alcalde i regidor d’Economia i Hisenda i Patrimoni, amb 30% de dedicació; Vero Ferri serà edil de Serveis Sociosanitaris i Benestar Animal amb un 30% de dedicació; Hilzonde Badia serà portaveu del grup municipal de Canals en Moviment i regidora d’Igualtat, Turisme, Participació i Transparència, amb un 30% de dedicació; Clara Chorques serà regidora d’Urbanisme, Obres Municipals, Medi Ambient, Espectacles, Establiments i Activitats i Declaracions de Patrimoni Cultural; Xavi Pérez serà regidor d’Agricultura i Cementeri. L’alcaldessa Mai Castell tindrà una retribució anual de 37.029’30 euros.

S’establirà una comissió de seguiment per fiscalitzar la tasca del govern, valorar el grau de compliment del programa acordat, demanar als i les regidores, les explicacions convenients d’aquells punts que la comissió considere oportuns, en relació al grau de compliment del programa o sobre qualsevol aspecte sorgit durant la legislatura i redactar un document públic de valoració de les tasques de govern amb allò aconseguit, allò en què cal continuar treballant i amb allò que està per fer, sempre tenint com a document base el present Acord del Sants.