Primera reunió entre PSOE, EU i Compromís per negociar el pacte de govern a Xàtiva

  • Clima de bona sintonia i enteniment, però sense acord definitiu

El PSPV-PSOE, EU i Compromís negocien junts les principals línies d’actuació del pròxim govern municipal. Roger Cerdà, Miquel Lorente i Cristina Suñer es reuniren dijous per abordar quines seran les prioritats del futur pacte de govern. Els representants dels partits progressistes parlaren sobre com organitzar les àrees de gestió del futur Ajuntament i de quina manera es poden distribuir les competències. Abans de la reunió s’han anat produint diverses reunions preparatòries al llarg de la setmana.

Segons han informat, les converses transcorregueren en un ambient de sintonia i bona predisposició però els tres caps de llista encara no han pactat un acord definitiu. Tanmateix, les negociacions estan avançades i l’acord encarrilat. “La coincidència és total en assenyalar que la ciutadania s’ha manifestat a favor de un pacte de govern entre les formacions d’esquerra i és en aquesta línia en la qual es treballa”, afirmen.

La voluntat dels partits que estan en la negociació és afavorir un canvi de model en la  gestió municipal. Una de les premisses bàsiques és incrementar l’atenció municipal cap a la qüestió social, ja que s’entén que les persones que estan en situació de necessitat han de ser una prioritat per al govern municipal. L’actual situació d’emergència social requereix una actuació urgent, en opinió dels tres portaveus.

Altre punt d’acord és la necessitat de potenciar la promoció econòmica i el turisme a la ciutat. El tres partits coincideixen en que cal planificar el desenvolupament d’aquestes activitats com a font d’ingressos i generació d’ocupació. Malgrat que es pensa en dur a terme actuacions immediates en aquestes àrees, les decisions passen per la planificació a mitjà i llarg termini, amb l’establiment d’objectius concrets i mesurables que guien l’acció.

Ambdós assumptes reflecteixen la intenció de que es duga a terme un canvi de model productiu a Xàtiva. A juí dels tres representants, l’actual situació econòmica a la ciutat és conseqüència del fracàs d’un model lligat a l’especulació urbanística que cal superar. Tant el PSPV-PSOE, com EU i Compromís aposten per la revisió integral d’aquest model envers a la revitalització del comerç i els serveis, l’aposta per l’agricultura ecològica, el recolzament a la indústria i la rehabilitació del nucli històric. La posada en valor del patrimoni cultural i la reforma de l’ordenança sobre la zona blava són altres temes sobre els que hi ha avinença.