Publicat al BOP el Pla Especial de Santa Clara

  • S’obri definitiva i formalment el pas a l’ús del monument com a futura seu del nou Palau de Justícia, avalant la seua ubicació i respecte a l’entorn BIC

El Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) número 45 de 5 de març de 2019 ha publicat el Pla Especial de Protecció de l’Entorn BIC del Reial Monestir de l’Assumpció, el conegut com a convent de Santa Clara de Xàtiva. Aquest pla va ser aprovat en novembre de 2018, en forma de pas previ a la seua publicació al BOP, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de València, depenent de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Per al convent de Santa Clara, a efectes del pla especial publicat, s’estableix un us dominant de dotació de titularitat privada d’ús múltiple. Els usos detallats compatibles amb la protecció del BIC inclouen l’assistencial, el docent, el cultural, el sanitari, el religiós, i altres de caràcter terciari com ara l’allotjament, espectacles, establiments públics o oficines, apartat on la normativa vigent inclou els jutjats. Amb la ratificació de l’ús judicial dintre de la publicació de l’acord, s’obri definitivament i el pas a l’ús del monument com a futura seu del nou Palau de Justícia, avalant, per tant, la seua ubicació i respecte a l’entorn BIC.

Amb la publicació formal del document aprovat per la Comissió Territorial, culmina un procés iniciat el 3 de març de 2011, arran la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament i la mercantil Ortiz Dieste SA, qui el 30 de novembre de 2006 havia adquirit el BIC per  a la construcció d’un hotel de luxe, i què junt amb la compra del convent de Santa Clara per part de l’Ajuntament de Xàtiva en desembre de 2018 permet iniciar els tràmits per a la cessió de l’immoble a la Conselleria de Justícia per a la construcció del Palau de Justícia de Xàtiva. Els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2019 ja inclouen les primeres inversions d’unes obres contemplades en el Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana.