Publicat el calendari del contribuent

L’Ajuntament de Xàtiva ha publicat el calendari del contribuent en el web municipal. Al calendari s’especifica els períodes de pagament o els dies de càrrec en compte dels diferents impostos i taxes.

Així, per exemple, fins al 30 d’abril, es pot pagar en voluntària, és a dir, rebuts no domiciliats, l’impost de vehicles, guals, recollida d’escombraries i el tercer quadrimestre de 2013 d’aigua. Els rebuts domiciliats es carregaran en compte el 2 de maig.

L’IBI, l’impost de major import per a la majoria de veïns, es podrà pagar en voluntària del 15 de juliol al 30 de setembre. Els càrrec en compte seran el 20 de juliol i l’1 d’octubre.