Publicat, per primera vegada, l’avantprojecte corresponent al pressupost de 2016 de l’Alcúdia

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins ha fet públic, per primera vegada, l’avantprojecte corresponent al pressupost de 2016. Es pretén que qualsevol veí conega les principals partides de despeses i ingressos que es faran públics al web municipal, comprometent-se a més a ampliar la informació un cop aprovats els comptes. En l’elaboració del pressupost han participat a més a més de tots els regidors de l’equip de govern. Per al regidor d’Hisenda, Pepe Garrigós, es tracta d’uns pressupostos amb un fort caràcter social que, al mateix temps, tracten d’impulsar la recuperació econòmica del poble. La prioritat en aquest moment se centra també en reduir la gran deute de l’ajuntament amb entitats bancàries, la Diputació de València i pel compliment de la sentència judicial del conegut cas “Boliches”. A més cal destacar l’amortització de la pujada del valor cadastral realitzada per l’anterior govern del PP amb una rebaixa de l’IBI.

L’avantprojecte del pressupost municipal de 2016 projectat a l’Alcúdia de Crespins ascendeix a 3.167.000 € milions d’euros de previsió total de despeses i 3.300.000 € en el capítol d’ingressos. S’han reduït les partides de personal i despesa corrent.