RENFE recupera el servei de rodalia entre les estacions de l’Alcúdia de Crespins i Moixent

RENFE va a recuperar el servei de rodalia entre les estacions de l’Alcúdia de Crespins i Moixent a partir del pròxim dimecres 15 de maig, nou anys després de la seua suspensió. Adif ha finalitzat les obres i rebut la necessària autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) per a posar en servei el tram de la línia C-2 de Rodalia, corresponent al trajecte del Corredor Mediterrani Xàtiva-Nudo de La Encina La Teja. Entre les actuacions realitzades destaquen la construcció d’una nova estació a Vallada, la remodelació de l’estació de Montesa i reestructuració de la subestació de tracció de Vallada. Amb una longitud de 18’9 quilòmetres situats en els termes municipals de Moixent, Vallada, Montesa i l’Alcúdia de Crespins, el tram discorre sobre la plataforma de nou traçat (variant de Moixent), sobre la plataforma reacondicionada de l’antic ferrocarril Madrid-València, així com sobre la plataforma existent de la línia C-2 de Rodalia.