Roger Cerdà presenta el portal de transparència del PSPV

  • El grup municipal publica les retribucions dels seus regidors i els comptes del partit i repta al PP “a que faça el mateix”

Dijous al matí tenia lloc la presentació del portal de transparència per part del PSPV Xàtiva, una iniciativa ja disponible a la web www.socialistesxativa.com. El candidat socialista Roger Cerdà posava en pràctica així una de les premisses en què basa el seu programa de govern: la transparència en la gestió dels diners públics de l’ajuntament.

En el nou portal de transparència, els socialistes publiquen les principals dades econòmiques sobre el seu grup municipal i sobre cadascun dels regidors que en formen part. Així, a través d’Internet, els ciutadans podran conèixer les retribucions que els regidors socialistes perceben per la seua activitat municipal. A més a més, el nou portal inclou la declaració de bens, interessos i activitats que els regidors del PSPV presentaren quan accediren al càrrec, a l’inici de la legislatura.

D’altra banda, el portal ofereix informació sobre els pressupostos de l’Agrupació Local Socialista de Xàtiva. Concretament, apareix la liquidació del pressupost de 2014, així com el pressupost per a l’exercici 2015. En la informació publicada, es pot apreciar que al voltant del 50% de les retribucions dels regidors es dona al partit per costejar les seues activitats. Després de descomptar donacions a associacions benèfiques i el corresponent a l’IRPF, els regidors socialistes perceben un 27% del total de la seua remuneració pel treball a l’Ajuntament.

El pressupost de l’Agrupació Local es xifra en 32.220 euros per a l’exercici 2015. Del capítol d’ingressos, 14.400 euros provenen de les aportacions dels regidors, mentre que 4.620 euros venen de la indemnització del grup municipal. La resta d’ingressos provenen de quotes d’afiliats i de la venda de loteria. Pel que fa a les despeses, destaquen els 9.530 euros que els socialistes destinen a pagar el préstec hipotecari de la seu del partit i els 8.700 euros per fer front al préstec contractat per a la campanya electoral de 2011, entre altres capítols de les despeses de funcionament.

En paraules de Roger Cerdà, aquesta iniciativa “respon a la demanda social de transparència en la gestió del pressupost públic. Els ciutadans volen poder accedir als comptes dels partits polítics i estan en el seu dret perquè és una informació pública. La nostra filosofia va en concordança amb aquesta demanda ciutadana i ho demostrem amb fets”. El candidat socialista va anunciar que aquesta informació publicada es veurà ampliada en les properes setmanes amb la inclusió del pressupost de la campanya per a les eleccions municipal del proper mes de maig.

Així mateix, el candidat socialista a l’alcaldia de Xàtiva va exigir que el Partit Popular seguisca aquesta iniciativa publicant els seus comptes. Segons Cerdà, “el PP hauria de fer el mateix i publicar el seu pressupost de campanya i les retribucions dels regidors de l’equip de govern, ja que la ciutadania exigeix informació i estem parlant de diners públics. Per tant, cal la màxima informació i transparència. És la millor manera de demostrar que no hi ha res que amagar i de dissipar els dubtes”.

Precisament, aquesta és una de les finalitats amb les quals el PSPV engega el nou portal. En la declaració de principis que figura en ell, els socialistes xativins declaren que “tota aquesta informació cívica l’oferim obertament a la ciutadania per responsabilitat social, al propiciar la introducció en els distints nivells sociopolítics de matèries i continguts ètics, de valors i contra la corrupció i amb la intenció de profunditzar en la democràcia, mitjançant la implantació efectiva, en la nostra agrupació i en el nostre partit, d’un sistema permanent de control intern per a prevenir i detectar possibles actuacions corruptes, així com el corresponent règim de sancions”.