“Si hi ha un moment clau d’aquesta legislatura on s’han de mobilitzar tots els recursos econòmics és ara”

Aquesta setmana hem repassat l’actualitat local i la crisi derivada per la COVID-19 amb el portaveu de Xàtiva Unida, Miquel Lorente.

Quin és el balanç de la gestió municipal davant la COVID-19?

Cal tenir en compte que en aquests moments açò no ha acabat. La gestió ha de ser permanent, s’ha de transmetre una tensió constant al conjunt de les àrees municipals perquè la gestió no pot aturar-se. A Xàtiva tenim 879 empreses del sector serveis, tenim 251 empreses dedicades a la construcció, 168 empreses dedicades  a qüestions de caràcter sociocultural, 169 de caràcter industrial i, finalment, el sector de l’agricultura. Totes aquestes necessiten de l’acompanyament de l’administració i si hi ha un moment clau d’aquesta legislatura on s’han de mobilitzar tots els recursos econòmics municipals i d’altres administracions és ara. A nosaltres no ens val deixar gran part del romanent del pressupost per a altres exercicis posteriors, ja que ara és quan realment fa falta. Des de Xàtiva Unida, en el mes de març vam traslladar un registre a l’alcalde on dèiem que necessàriament s’havien de reformular les diferents delegacions del govern local, que a més s’havia d’impulsar un nou pressupost municipal ja que en el moment que esclata la crisi de la COVID-19 la legislatura canvia per complet.

Quin ha estat el paper de Xàtiva Unida davant aquesta crisi?

El 30 de març de 2020 des de Xàtiva Unida vam registrar un document a l’Ajuntament on plantejàvem tres entorns de treball, set línies d’actuacions i 45 mesures concretes destinades a l’àmbit econòmic i social. Ens vam ficar a la disposició de l’alcalde per al que fera falta, per a treballar, per a ajudar… Eixa és la nostra obligació moral com a representants del conjunt de la ciutadania. No era moment de partidisme i sí de treballar tots a una per a compartir de manera sincera la càrrega d’aquesta crisi. És cert que es va crear una comissió que ha tingut una vida molt curta. Ens vam trobar amb la negativa i es va dissuadir qualsevol col·laboració amb les forces polítiques.

Com valora la campanya “Reactivem Xàtiva”?

Una part molt considerable de l’estructura del pla “Reactivem” naix de la proposta de Xàtiva Unida registrada el 30 de març a l’Ajuntament. De fet, la tonadeta d’aquest pla ens agrada, però quan baixem a la lletra o, en aquest cas, als números, acaba tenint un cert caràcter decebedor. L’Ajuntament de Xàtiva disposa de 2 milions d’euros de romanent, dels quals solament s’han ficat a disposició d’aquest pla 700.000 euros. En un moment d’excepcionalitat com aquest caldria sumar els 1’3 milions restants.

Els bons de consum local són la proposta més reconeguda d’aquest pla “Reactivem”.

Consideràvem que era important fer útil una eina que ja forma part de l’Ajuntament i en la qual tenim comerços adherits com és la targeta urbana que, a més, és una eina molt útil també per al propi Ajuntament, per conéixer les tendències i les pautes de consum per determinar les polítiques comercials. Però d’una manera totalment paradoxal es descartava la targeta urbana i s’optava pels bons de consum, uns bons als quals l’Ajuntament aporta 200.000 euros i els consumidors els 200.000 euros restants. El sector comercial representa el 93’98% de l’economia local, ocupant a 9.600 persones. Ací no es pot escatimar. Reiterem que cal sumar els 1’3 milions d’euros de romanent de l’Ajuntament a línies d’ajuda i els abonament per injectar fluxos de consum a l’economia local. Però també és el moment de ficar les llums llargues i, comptant com a referència l’Hospital Lluís Alcanyís, és el moment de sumar-se al clúster sanitari que està impulsant la Generalitat junt a altres ajuntaments. Xàtiva pot aportar molt en clau industrial i de serveis i podem oferir un turisme vinculat a la salut, sumat a les vinculacions que pot tindre la producció de cartró, les noves tecnologies o el propi sistema educatiu donant una formació encaminada a reforçar el sector sanitari. D’aquella proposta la resposta va ser el silenci mentre que veiem que la ciutat veïna d’Ontinyent ho ha fet una realitat i el seu sector econòmic està pivotant i donant resposta a les demandes sorgides per la COVID-19, fent d’aquesta crisi una oportunitat.

Si Ontinyent ha apostat pel Clúster Sanitari, altre municipi de la zona com Canals ha confirmat que adaptarà la seua Fira de Setembre. Des de Xàtiva Unida s’ha criticat la suspensió de la Fira de Xàtiva.

Som conscients que és totalment impensable realitzar una Fira d’Agost amb una programació habitual. Ara bé, entre el negre i el blanc hi ha molts matisos. Per això, vam proposar que es realitzaren activitats que sempre compliren les directrius de les autoritats sanitàries i fomentaren la cultura, l’oci, la música… Son moltíssimes les famílies que no tenen opció d’anar a una segona residència i molt menys de vacances i l’Ajuntament ha d’assumir la responsabilitat d’oferir una proposta cultural a aquestes persones. No entenem que s’haja tancat la porta a realitzar qualsevol acte quan hi ha recursos per haver plantejat diferents escenaris i quan veiem que els espectacles que estan realitzant-se aquestes setmanes estan funcionant.

Ara que estem a l’estiu preocupa, més si cap, la situació a Bixquert.

Necessàriament s’ha de tindre una relació extremadament fluïda amb l’associació de veïns i veïnes i també complir les promeses electorals. De fet, el PSOE tenia com a promesa realitzar l’elecció d’alcalde pedani de Bixquert i el Carraixet i a hores d’ara no hi ha  cap procés en marxa. Qüestions com la recollida del fem és una problemàtica constant, així com la senyalització o la il·luminació. A més, tot i que estava el projecte fet i l’ajuda sol·licitada, s’ha abandonat la creació d’un punt de bústies. Cal dotar de pressupost a partides que equilibren la qualitat de vida i l’oferiment de serveis municipals en aquestes zones.

Altre projecte que pareix paralitzat és la conclusió de la millora d’accés a Xàtiva, amb la nova rotonda al Paquito Coloma, treball impulsat per la seua Regidoria l’anterior legislatura.

Xàtiva va fer un gran esforç per tenir un pla de mobilitat urbana sostenible, un pla que planteja tota una modificació de l’urbanisme de la ciutat fent que es guanye espai per als vianants. Paradoxalment és un fet més necessari ara que mai, donades les situacions de distanciament social derivades de la COVID-19. Tot i la seua existència i la planificació de carrers com Cerdán de Tallada o República Argentina, s’estan fent intervencions sense seguir aquest pla, un document aprovat la passada legislatura per unanimitat i d’obligat compliment. Una de les grans qüestions que es contemplava era com i de quina manera evitàvem que els vehicle accediren al nucli urbà, fent polítiques en clau europea i en clau de futur. Una de les línies d’intervenció era la realització d’un tercer anell, que es va projectar des de Mobilitat i del qual falta la realització de la rotonda al Paquito Coloma que quadra amb la interjecció al camí de Santa Anna, que s’uneix a la  rotonda del cementeri i, al mateix temps, al vial que va per darrere de la Ciutat de l’Esport. Ja han passat més de 400 dies en que no s’han fet les gestions necessàries per reactivar aquesta obra, i que sembla totalment aturada. Aquesta és una mostra més de la paràlisi d’aquest govern en la seua gestió.