Un total de 15 dones de Xàtiva reben formació per millorar les seues possibilitats de trobar feina

  • Roger Cerdà visita a les participants en els itineraris per a la inserció laboral que organitza Benestar Social 

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha visitat a les participants en el taller d’autoestima i habilitats socials que ha organitzat la regidoria de Benestar Social, dins de la fase de formació del programa d’itineraris formatius per a la inserció laboral de persones en risc o en situació d’exclusió social. Gràcies a aquest taller, 15 dones incloses en aquest programa poden aprendre habilitats bàsiques per a la recerca d’ocupació, com ara la confecció d’un curriculum o com enfrontar una entrevista de treball. El taller, impartit per una psicòloga, tindrà una nova edició durant la primera quinzena del mes de desembre, entre els dies 1 i 19.

L’alcalde ha conversat amb les participants en el curs i s’ha interessat per les seues situacions personals. Segons Cerdà, “és fonamental que les persones que participen en el programa d’itineraris per a la inserció laboral estiguen motivades i que tinguen una actitud de predisposició per a la formació. Resulta imprescindible per a millorar la seua ocupabilitat”.  La regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, qui ha acompanyat a l’alcalde a la visita, s’ha mostrat satisfeta del desenvolupament d’aquesta iniciativa i ha convidat a les participants a que aporten suggeriments per a futures edicions.

El programa d’itineraris formatius per a la inserció laboral de persones en risc o en situació d’exclusió social intervé sobre les circumstàncies que dificulten la integració laboral i, per tant, la inclusió social. L’objectiu és situar als col·lectius desafavorits en situació de la màxima igualtat possible respecte de la mitjana de la societat de Xàtiva, mitjançant la capacitació i proporcionant eines bàsiques per trobar feina i autonomia personal a l’hora d’accedir al mercat laboral.

És un programa que contempla el treball com a un factor estructurant de la vida de les persones, en què participen 120 persones, entre les quals hi ha joves de 16 a 30 anys, dones d’entre 30 i 64 anys i aturats de llarga duració.

Entre les activitats que es duen a terme, a més de tallers com el visitat hui per l’alcalde, es realitzaran altres tallers de formació bàsica (llenguatge i comunicació, càlcul i operacions bàsiques i coneixement del medi natural, social i cultural), ofimàtica i d’acompanyament a la inserció laboral. El programa conté unes fases d’itinerari que han de desenvolupar-se i executar-se. Així, l’itinerari inclou una fase d’acollida i diagnòstic sociolaboral individualitzat que valora l’historial professional i formatiu per detectar les necessitats, mancances i altres factors relacionats amb l’accés a l’ocupació per establir el nivell i perfil d’ocupabilitat de cada participant.

També hi ha una fase de disseny i desenvolupament de l’itinerari individualitzat d’inserció sociolaboral que comprèn accions d’atenció social, d’orientació laboral, d’intermediació laboral i prospecció i de suport a l’ocupació. En la fase d’acompanyament es potencia l’empoderament de la persona participant perquè s’implique activament en el disseny i l’avaluació de les diferents fases de l’itinerari.

Finalment, la fase d’alfabetització digital conté el desenvolupament de competències digitals i d’habilitats tècniques, socials i ètiques relatives a l’ús de les TIC, ja que es considera una eina imprescindible per aconseguir no només una inserció laboral, sinó una integració plena en la societat actual.

El programa es finança amb una subvenció de 150.000 euros de la Generalitat Valenciana, que provenen del programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020. Aquestos fons reforcen el gir cap a les polítiques socials impulsat per l’Executiu valencià, a través de projectes dirigits al foment de l’ocupació sostenible i la qualitat i mobilitat laboral; la inclusió social i la lluita contra la pobresa; i la inversió en educació i formació professional.