Vallada es postula per acollir una de les plantes de tractament de residus del COR

  • Una comissió avaluarà les diferents propostes per escollir la millor opció que haurà de substituir la macroplanta de Llanera de Ranes

Després de tancar-se el termini de dos mesos concedit pel Consorci Pla Zonal de Residus V5 (COR), només tres municipis (Bufali, Ròtova i Vallada) s’han postulat per a acollir en els seus termes les instal·lacions de tractament i reciclatge que s’han de sotmetre a avaluació a partir d’ara.

L’assemblea d’abril va aprovar per majoria demanar la suspensió dels tràmits per a la construcció de la planta de Llanera de Ranes amb la voluntat de buscar un major consens en la gestió dels residus de les cinc comarques. Aquesta mesura va permetre obrir el termini per a impulsar un procés participatiu i de consens per a dissenyar el nou mapa d’instal·lacions de tractament.

Roger Cerdà també va exposar que el COR ha de caminar cap a un model mediambientalment més sostenible i respectuós amb l’entorn. Açò significa que les plantes de tractament han de tenir unes dimensions més reduïdes i ubicacions estratègiques i consensuades entre tots. El nou esquema de gestió acordat pel COR, la Conselleria i la Diputació de València passaria ara per la creació de microplantes de tractament.

Precisament, les tres propostes presentades permeten obrir també la possibilitat que “el fem de cada comarca es tracte en cada comarca”, segons explica Roger Cerdà, que considera que “és un dels principis fonamentals que ha de tindre el COR: fer una gestió més sostenible i més solidària”.

Per açò, a més de la decisió de no construir la instal·lació de Llanera de Ranes, l’ens va impulsar un procés participatiu i de consens per a dissenyar el nou mapa d’instal·lacions de tractament. D’aquesta forma, els municipis de les cinc comarques han tingut un període de gairebé dos mesos per a presentar les seues propostes.

El procés continuarà amb la constitució d’una comissió avaluarà les diferents proposicions i que elevarà el seu dictamen a l’assemblea del COR per buscar acord amb el màxim consens polític i social.