L’Ajuntament de Xàtiva amortitza 1,3 milions d’euros del Pla Montoro

  • El deute global de l’Ajuntament passarà de 25’2 milions d’euros heretats de l’anterior govern popular a 12 milions a final de la legislatura

L’Ajuntament de Xàtiva portarà al plenari de dissabte l’aprovació d’una nova amortització de deute per import de 1,3 milions d’euros. Aquesta circumstància ve avalada pel fet de tancar el tercer trimestre del 2017 amb una posició de tresoreria de 5,3 milions d’euros, el que segons Ignacio Reig, regidor d’Hisenda, “permet disposar de l’excés de tresoreria per abordar la cancel·lació dels préstecs derivats del pla Montoro que generen una major càrrega financera d’interessos”.

En el que portem de legislatura, l’equip de govern ha fet una provisió un total de 9 milions d’euros per al pagament de deute bancari. L’Ajuntament cancel·larà parcialment un préstec amb el Banc de Santander que té un saldo viu de 1,6 milions d’euros. Aquesta amortització permet disposar de 186.000 euros de capital i 17.000 euros d’interessos que es poden destinar a altres fins. El capital pendent dels préstecs derivats del RD 4/2012, conegut com a Pla Montoro, era, a 1 de gener de 2018, de 7,1 milions d’euros. Després d’aquesta amortització i les planejades per a la resta d’exercici, s’espera un deute total de 4,5 milions d’euros relacionada amb el Pla Montoro per a final d’any, lluny dels 12 milions d’euros del Pla Montoro que va heretar la present Corporació en 2015. El regidor d’Hisenda es mostra satisfet per l’evolució pressupostària, ja que assenyala que el romanent positiu al tancament de l’exercici 2017 s’eleva a 5,3 milions d’euros i que coincideix amb la posició de tresoreria disponible, la qual cosa indica que les xifres comptables reflecteixen fidelment la realitat econòmica de l’Ajuntament.

En aquest cas, una favorable posició de tresoreria només pot destinar-se a reduir el deute bancari en la mesura que hi hagi préstecs pendents del Pla Montoro que es van subscriure el 2012. És important insistir que parlem sempre del Pla Montoro, no del deute municipal auditat al principi de la legislatura, que ascendia a 25,2 milions d’euros. Per a l’equip de govern ha estat una constant la reducció d’aquesta càrrega que comprometia l’estabilitat financera de l’ajuntament. Les previsions per al final d’aquesta legislatura situen el deute global de l’ajuntament en 12 milions d’euros, dels quals 8 milions serien deute financer, 2 milions de deute comercial o corrent i 2 milions més d’altres passius pendents de resolució judicial, entre els quals destaquen els sobrecostos de la Ciutat de l’Esport .