Xàtiva disposarà de 4 vegades més recursos econòmics per a destinar a renda garantida de ciutadania

  • La Generalitat concedix 423.411,44 euros per a les anualitats de 2017 i 2018 que arribaran a més de 280 famílies

L’Ajuntament de Xàtiva ha rebut la resolució de la Renda Garantida de Ciutadania de la Generalitat Valenciana, fa un increment de fons de 279.846 euros, que sumats a les resolucions ja concedides i gestionades per l’Ajuntament ascendeix a un total de 423.411,44euros

Esta quantitat permetrà atendre més de 250 families al llarg del que resta el 2017 i la previsió inicial de 2018.

Recordar que la RGC és una prestació econòmica gestionada per Serveis Socials, de caràcter universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de manera activa la seua inserció socio-laboral de les persones que per si mateixes no disposen de recursos suficients per a mantenir el seu adequat benestar personal i familiar.

En legislatures anteriors es disposava d’una mitjana de 125.000 euros que podien atendre 105 famílies en 2014, que ja el nou govern va incrementar a 185.891,46 euros i 116 famílies en 2015.

En paraules de la regidora de Benestar Social Xelo Angulo “estem molt satisfets de la resposta de la Generalitat Valenciana a les necessitats que tenim els ajuntaments en matèria d’atenció social i econòmica a les famílies més desafavorides. Esta injecció econòmica per a la Renda Garantida de Ciutadania complementarà les polítiques socials pròpies del nostre departament, com el programa PI d’inclusió que ha facilitat treball a més de 60 famílies i altres que anem a començar de la mà de la Generalitat Valenciana i de la UE, on crearem itineraris d’inserció laboral a 60 joves, 30 dones i 30 aturats de llarga duració”.