Xàtiva introdueix per primera vegada l’economia del bé comú en els plecs per contractar empreses

  • Entre les clàusules per adjudicar el contracte de la neteja d’edificis municipals s’inclou valorar millor l’empresa que done faena a gent en risc d’exclusió, víctimes de violència masclista, joves menors de 25 anys o discapacitats

El ple del pròxim dissabte aprovarà el primer plec de condicions que premiarà la responsabilitat social de les empreses. Es tracta del plec per contractar la neteja dels edificis municipals. En aquest document, on s’especifiquen tots els requisits i obligacions que ha de tindre l’empresa adjudicatària, també s’han inclòs clàusules basades en el model d’economia del bé comú.

“El que hem intentat -ha dit Pilar Gimeno (Compromís), regidora de l’àrea responsable d’este servei- és anar més enllà i no fer un simple contracte basant-nos en la millor oferta econòmica exclusivament, sinó valorar positivament aquelles empreses que entre la seua plantilla tinguen persones amb risc d’exclusió del mercat laboral com ara joves menors de 25 anys o víctimes de la violència masclista”. Si l’empresa acompleix este punt es valorarà amb un màxim de 5 punts extra.

Per implementar aquest nou aspecte l’Ajuntament ha buscat assessorament en Francisco Álvarez, un gurú de l’economia del bé comú a nivell internacional i actual Director General d’Economia Social. “Esta iniciativa, pretén traslladar el treball que ja es fa des de l’Ajuntament en aspectes com la paritat, la inclusió social, el foment del treball entre els joves o el respecte pel medi ambient a les empreses que contractem per realitzar serveis. No té ningún sentit que vagen en una direcció contrària a la que ens hem marcat nosaltres en matèria de transparència, igualtat d’oportunitats i inclusió de la gent més dèbil de la societat”, ha dit la segona Tinent d’Alcalde Cristina Suñer qui es va reunir va unes setmanes amb Álvarez.

Està previst que en les pròximes setmanes s’aproven nous plecs on s’implementaran noves clàusules com ara millorar la valoració de l’empresa que tinga un salari base per damunt del conveni o que compte amb un percentatge important d’indefinits a la plantilla.