Xàtiva participa en el projecte educatiu Play The Learning Game

El projecte Play The Learning Game, està finançat per la Comissió Europea i l’Agència Nacional Espanyola – OAPEE en el marc del Programa d’Aprenentatge Permanent en el sub-programa Leonardo da Vinci – Acció: Transferència d’Innovació.

El projecte Play The Learning Game proposa aprofitar i transferir els resultats del projecte Learning Game finançat en el marc del Programa Sòcrates Comenius, implicant la participació de professors i formadors en una iniciativa de formació centrada en l’ús innovador i eficaç de multimèdia i els videojocs amb finalitats educatives, a través de l’actualització, ampliació i avaluació del portal Learning game http://www.learningame.org.

Les activitats principals del projecte són la creació d’una xarxa transnacional de professors de formació professional i formadors. Actualització del manual sobre l’aplicació de solucions multimèdia per a l’educació i sobre el desenvolupament de videojocs per a finalitats educatives. Revisió dels videojocs existents i productes d’e-learning la fi d’avaluar el seu potencial en la seua utilització per a desenvolupar Multimèdia i productes educatius de videojocs. Organització de tallers dirigits a professors de formació professional i formadors amb la finalitat d’avaluar el Portal del Learning Game. Promoció d’un debat transnacional entre professors i formadors centrat en l’aprofitament del potencial educatiu de multimèdia i videojocs.

Per la seua banda, els objectius específics del projecte Play The Learning Game són: Crear una xarxa transnacional de professors de formació professional i formadors interessats en l’ús innovador i eficaç de multimèdia i videojocs amb finalitats educatives. Identificar els videojocs que tenen un potencial educatiu i formatiu. Identificar les fonts d’e-learning per a poder implementar solucions tècniques innovadores per a l’educació i la formació. Capacitar als docents i formadors per a donar-los les habilitats necessàries per a fer ús de solucions multimèdia interactives avançades amb finalitats educatives.

Finalment els resultats principals del projecte són: Ensenyament basat en e-learning (aprenentatge digital) i materials de formació. Revisió dels videojocs amb la finalitat d’explorar i rellevar el seu potencial educatiu. Manual de formació per al desenvolupament de videojocs amb finalitats educatives. Els cursos pilot, elaborats per professors i formadors, aprofitant el potencial dels videojocs, multimèdia i solucions basades en e-learning per a finalitats educatives. Xarxa transnacional de professors i formadors interessats en l’explotació de multimèdia i videojocs amb finalitats educatives i de formació.