Xàtiva Unida proposa replantejar l’actual sistema dissuasiu per a la recollida d’excrements canins

  • Des de la formació afirmen que dit sistema ha demostrat ser “ineficaç i ineficient” tan a nivell tècnic com econòmic

Xàtiva Unida ha proposat una revisió del sistema de control de les deposicions canines que actualment es troba en procés de renovació, amb la licitació d’un nou contracte per a que una empresa s’encarregue de l’anàlisi i identificació de les mostres fecals. L’actual model, implantat a l’última legislatura del Partit Popular, es basa en la creació d’un cens que identifica els gossos a través del seu ADN, podent-lo comparar amb les mostres d’excrements recollides als carrers i identificar els gossos i els seus propietaris.

Si be aquest sistema ha exercit un efecte dissuasiu, les dades posen en dubte la seua eficàcia i la seua eficiència econòmica. Davant la pregunta del regidor de Xàtiva Unida Hèctor Cuenca al passat plenari, l’equip de govern va respondre que entre gener i juliol de 2019 s’havien recollit 167 mostres, de les quals solament s’havien pogut identificar 19 per a iniciar un procediment sancionador. La resta de mostres corresponen a animals no identificats al cens i a mostres impossibles d’identificar a través del procés tècnic que planteja el contracte.

El plec de condicions proposat per l’equip de govern per al contracte que regirà aquest servei per a 2020 i 2021 planteja el contrast de 300 mostres fecals a l’any, seguint el mateix procés tècnic que l’anterior. Si extrapolem les dades del primer semestre de 2019 al nou contracte ens trobaríem amb un total de 40 mostres identificades de 300 preses. Aquest contracte es licita per un total de quasi 33.000 euros per als dos anys de durada, el que suposa més de 16.000 euros anuals per a la identificació de solament unes 40 mostres, qüestió que posa en dubte la seua viabilitat econòmica.

Segons el regidor de Xàtiva Unida Hèctor Cuenca “cal plantejar accions alternatives al cens d’ADN caní i estudiar molt a fons la seua viabilitat al llarg dels dos anys que durarà el contracte abans de plantejar-se ampliar-lo dos anys més tal i com plantegen els plecs”. Les accions alternatives, segons Cuenca, “han de passar per la realització de campanyes de conscienciació sobre aquest problema i d’informació sobre les ordenances municipals i les sancions aplicables, tal i com estan fent ajuntaments com el de València, però també per l’augment del control per part de l’ajuntament d’aquestes conductes incíviques, sense oblidar que l’ajuntament ha d’ampliar els serveis que faciliten el compliment d’aquestes amb la instal·lació de més papereres i dispensadors de bosses”.